Zamówienie do 30 000 euro - Remont elementów odwodnienia pasa drogowego dróg powiatowych uszkodzonych podczas nawalnych opadów deszczu w dniu 02 sierpnia 2019 r – remont umocnienia rowu, skarp, nasypów, poboczy i przepustów drogi powiatowe nr 0603T, 0630T, 0600T, 0608T, 0598T, 0563T.

ARCH

Dodano: 2019-09-16

Załączone pliki: