utrzymanie

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Obowiązek zimowego utrzymania dróg wynika z art. 19, ust. 1, 2 pkt. 3 i art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. Nr 19 z 2007r., poz. 115 z późniejszymi zmianami). Zasady zimowego utrzymania dróg przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach precyzuje uchwała nr 122/2012 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 16.10.2012r., która ustala standardy zimowego utrzymania dróg w okresie zimowym, określające zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Standardy te są spójne z przyjętymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

W zależności od natężenia ruchu na drogach powiatowych oraz ilości zbiorowej komunikacji samochodowej, proponuje się utrzymywać w standardach od IV do VI, natomiast część dróg na terenie powiatu, gdzie nie ma komunikacji zbiorowej, jak również posiadający wybitnie lokalny charakter, proponuje się utrzymywać w systemie interwencyjnym. Z powodu stanu technicznego, mogącego powodować uszkodzenie sprzętu użytego do odśnieżania oraz braku miejsca do zawracania ciężkiego sprzętu zimowego, część dróg na terenie powiatu nie będzie objęta zimowym utrzymaniem.

Poniżej przedstawiamy zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych wraz z opisem stanu utrzymania drogi dla danego standardu oraz wykaz dróg powiatowych

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH

PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Lp.

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Po  ustaniu opadów śniegu dopuszcza się zaleganie śniegu:

1.

IV

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypana na:

- skrzyżowaniach z drogami,

- skrzyżowaniach z koleją,

- odcinkach o pochyleniu > 4%,

- przystankach autobusowych

- luźnego,

- zajeżdżonego,

- zaspy, języki śniegowe,

Utrudnienia dla samochodów osobowych

2.

V

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

- luźnego,

- zajeżdżonego,

- języki śniegowe,

- zaspy

Dopuszczalne przerwy w komunikacji
do 12 godz.

3.

VI

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

- luźny,

- zajeżdżony,

- nabój lodowy

- zaspy,

Dopuszcza się przerwy w komunikacji
do 24 godz.

4.

System interwencyjny

Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie
w zależności od potrzeb.

- luźny,

- zajeżdżony,

- nabój lodowy,

- zaspy

Dopuszczalne przerwy w komunikacji
do 48 godz.

5.

Drogi nie objęte z.u.d.

Brak możliwości wjazdu sprzętu do zimowego utrzymania dróg.

DROGI  IV  STANDARDU  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA

· GMINA BRODY

L.p.

NR DROGI

NAZWA DROGI

OD KM

DO KM

DŁ. DROGI

1.

0617 T

Starachowice - Lubienia

5 + 750

10 + 812

5,063

RAZEM

5,063

· MIASTO STARACHOWICE

LP.

NAZWA  DROGI

Długość

w km

1.

UL. Radomska

1,014

2.

Ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (najazd na wiadukt od ul Iłżeckiej)

0,340

3.

Ul. Iłżecka

2,724

4.

ul. Marszałka Piłsudskiego

1,714

5.

Ul. Targowa

0,271

6.

Ul. 17- Stycznia

1,088

7.

ul. Kolejowa

0,647

8.

Ul. Dworcowa

0,080

9.

Ul. Hutnicza

0,192

10.

ul. Spółdzielcza

0,314

11.

Ul. Majówka

0,828

12.

Ul. Mrozowskiego

0,399

13.

Ul. Szkolna

0,970

14.

Ul. Leśna

2,301

RAZEM

12,882

Długość dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania w IV standardzie wynosi: RAZEM: 17,945 km

DROGI  V  STANDARDU  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA

· GMINA  BRODY

LP.

NR DROGI

NAZWA DROGI

OD KM

DO KM

DŁ. DROGI

1.

0613 T

Starachowice – Adamów -Styków – Jabłonna-Dąbrowa - Pawłów

1+989

9+401

7,412

2.

0627 T

Styków - Kałków

0+000

2+679

2,679

3.

0623 T

Krynki Duże - Rudnik

0+000

1+980

1,980

4.

0625 T

Krynki – Brody (nad zalewem )

0+000

3+740

3,740

5.

0624 T

Krynki Fabryczne – Krynki  Małe (Krynki k. Kościoła)

0+000

3+147

3,147

6.

0626 T

Styków – Ruda – Brody

0+000

3+944

3,944

RAZEM

22,902


· GMINA MIRZEC

LP.

NR DROGI

NAZWA DROGI

OD KM

DO KM

DŁ. DROGI

1.

0557 T

Skarżysko – Mirzec

(odc. Gadka-Mirzec)

5+449

11+386

5,937

2.

0563 T

Mirzec - Wąchock

0+000

5+653

5,653

3.

0566 T

Tychów Nowy - Tychów Stary

0+000

2+988

2,988

4.

0565 T

odc. Tychów Nowy przez wieś

0+000

3+100

3,100

5.

0567 T

Tychów Stary –Małyszyn-granica województwa

0+000

4+626

4,626

RAZEM

22,304

· GMINA WĄCHOCK

LP.

NR DROGI

NAZWA DROGI

OD KM

DO KM

DŁ. DROGI

1.

0581 T

Rataje – Starachowice

(przedłużenie ul. Nowowiejskiej)

0+000

1+682

1,682

2.

0582 T

Wąchock - Siekierno – Leśna

(odc. Wąchock-Rataje do lasu)

0+000

2+280

2,280

3.

0563 T

Mirzec – Wąchock

(ul. Radomska i Kolejowa)

5+564

7+748

2,184

4.

0573 T

Majków - Marcinków – Wąchock

(odc. Marcinów-pętla-Wąchock)

3+984

7+999

4,015

5.

0576 T

Skarżysko - Majków – Parszów

(odc. od granicy z Majkowem do drogi nr 42)

4+067

4+525

0,458

6.

0578 T

Suchedniów – Parszów

(ul .Kamieniczki w Parszowie)

6+888

8+014

1,126

RAZEM

11,745


· GMINA PAWŁÓW

LP.

NR DROGI

NAZWA DROGI

OD KM

DO KM

DŁ. DROGI

1.

0613 T

Styków - Pawłów

9+426

14+086

4,660

2.

0627 T

Styków - Kałków

2+679

4+526

1,847

3.

0628 T

Dąbrowa - Kałków

0+000

1+981

1,981

4.

0604 T

Jadowniki –Jawór- Ambrożów

0+000

4+586

4,586

5.

0603 T

Szerzawy – Chybice-Wieloborowice-Szarotka

0+000

9+970

9,970

6.

0630 T

Trzeszków – Pokrzywnica
(do szkoły)

0+000

2+044

2,044

7.

0598 T

Dąbrowa –Grabków-Krajków-Łomno-Modrzewie- Bostów

2+690

9+202

6,512

8.

0600 T

odc.  Szerzawy -  Brzezie – 
Łomno

2+665

7+115

4,450

9.

0602 T

Tarczek - Grabków

0+000

2+937

2,937

10.

0608 T

Siekierno – Radkowice – Rzepin

(odc. Jaźwiny leśniczówka-Rzepin)

2+000

12+363

10,363

11.

0612 T

odc. Rzepin II - Dąbrowa

2+284

6+051

3,767

12.

0611 T

Bodzentyn - Śniadka – Tarczek

(odc.od granicy powiatu do Tarczka)

4+770

5+958

1,188

13.

0903 T

Kałków- „Wióry”Zapora-Doły Biskupie

0+000

3+251

3,251

RAZEM

57,556

· MIASTO   STARACHOWICE

LP.

NAZWA  DROGI

Długość

w km

1.

Ul. Miodowa

0,118

2.

Ul.  6-go września

1,265

3.

Ul. Zgodna

2,750

4.

Ul. Nowowiejska

1,987

5.

Ul. Długa

1,989

RAZEM

8,109

Długość dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania w V standardzie wynosi: RAZEM: 122,616 km

DROGI  VI  STANDARDU  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA

· GMINA BRODY

LP.

NR DROGI

NAZWA DROGI

OD KM

DO KM

DŁ. DROGI

1.

0616 T

Starachowice – Dziurów - Styków

2+784

6+495

3,711

2.

0618 T

Lipie - Henryk - Szyb

0+000

5+356

5,356

3.

0621 T

Brody - Staw Kunowski - Rudnik

0+000

6+573

6,573

RAZEM

15,640

· GMINA MIRZEC

LP

NR DROGI

NAZWA DROGI

OD KM

DO KM

DŁ. DROGI

1.

0558 T

Grzybowa Góra - Zbijów

0+590

4+081

3,491

2.

0559 T

Jagodne – Gadka

0+000

2+175

2,175

3.

0570 T

Osiny - Krupów – Trębowiec

1) odc. od skrzyżowania w m. Osiny do m. Mokre Niwy

2) odc. od dr. nr 744 przez m. Trębowiec do m. Krupów

0 + 000

3 + 434

1 + 000

5 + 544

1, 580

2,780

RAZEM

8,155

· GMINA PAWŁÓW

LP.

NR DROGI

NAZWA DROGI

OD KM

DO KM

DŁ. DROGI

1.

0600 T

odc. Rzepin -Rzepinek- Szerzawy

0+000

2+669

2,669

2.

0606 T

Rzepinek - Świślina - Szerzawy

0+000

3+936

3,936

RAZEM

6,605

Długość dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania w VI standardzie wynosi: RAZEM:  32,271 km

WYKAZ  DRÓG  POWIATOWYCH  OBJĘTYCH   ZIMOWYM UTRZYMANIEM   W   SYSTEMIE   INTERWENCYJNYM

LP.

Numer drogi

NAZWA  DROGI

Długość

w km

GMINA MIRZEC

1.

0560 T

Podkowalów – Mirzec- Poddąbrowa

3,946

2.

0561 T

Mirzec Ogrody- Poddąbrowa-Tychów pod lasem

1) odc. od drogi nr 0557 T przez wieś Mirzec Ogrody

2) odc. od drogi nr 744 przez wieś Tychów do wsi Malcówki

1,000

2,200

3.

0564 T

Malcówki – przez wieś (cała droga)

1,689

4.

0565 T

odc. Ostrożanka przez wieś

0,900

5.

0568 T

Małyszyn Górny przez wieś

3,222

6.

0569 T

Trębowiec Duży – Czerwona - Mirzec

3,000

Razem

15,957

GMINA BRODY

7.

0614 T

Kuczów – przez wieś

1,439

8.

0619 T

Komorniki – Suszarnia

1,784

9.

0620 T)

Odc. Lubienia – Przymiarki (odcinek przez wieś)

Odc. Budy Brodzkie – Młynek (odcinek przez wieś)

1,700

3,400

11.

0622 T

Bór Kunowski – Staw Kunowski

4,209

12.

0615 T

Adamów przez wieś

2,770

Razem

15,302

GMINA WĄCHOCK

13.

0574 T

Wielka Wieś przez wieś

2,661

14.

0575 T

Parszów – Majków - Kolonia

0,549

Razem

3,210

GMINA PAWŁÓW

15.

0601 T

Łomno - Zarzecze

1,976

16.

0612 T

Rzepin przez wieś

2,284

17.

0631 T

Chybice przez wieś

1,699

18.

0607 T

Radkowice – Szerzawy

( odc. od dr. Nr 0608 T w m. Radkowice do tartaku )

0,800

19.

0629 T

Pawłów – Bukówka ( odc. przez wieś – nawierzchnia bitumiczna )

0,980

Razem

7,739

O G Ó Ł E M

42,208 km

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NIE OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM

LP.

Numer drogi

NAZWA  DROGI

Długość

w km

GMINA MIRZEC

1.

0561 T

Mirzec Ogrody- Poddąbrowa-Tychów pod lasem

(odc. leśny od m. Mirzec Ogrody do Malcówki)

2,918

2.

0565 T

Tychów N.-Ostrożanka (odcinek o nawierzchni gruntowej)

1,097

3.

0569 T

Trębowiec – Czerwona

( połączenie między Mirzec Czerwona a Trębowiec)

0,439

4.

0570 T

Odc. Trębowiec – Krupów ( odc. o nawierzchni gruntowej od m. Krupów do m. Mokre Niwy )

1,193

5.

0570 T

Zbijów gr, woj. – Trębowiec Duży ( odc. od dr.woj. nr 744 do lasu )

0,350

Razem

5,997

GMINA WĄCHOCK

6.

0582 T

Wąchock – Siekierno – Leśna  ( odc. Rataje Wykus )

6,085

GMINA BRODY

7.

0620 T

Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie(odc.przez las )

1,478

Razem

1,478

GMINA PAWŁÓW

8.

0607 T

Radkowice – Szerzawy ( odc. gruntowy przez strumień)

2,251

9.

0629 T

Pawłów – Bukówka – Broniewice (odcinek: Bukówka-Broniewice - dr. gruntowa)

1,942

10.

0632 T

Sosnówka – Włochy - Wieloborowice

0,567

Razem

4,760

O G Ó Ł E M

18,320 km