wykaz

Wykaz dróg powiatowych

Ustalenie przebiegu dróg powiatowych, zgodnie z art. 12, pkt 11 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6a , ust. 3 ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych, leży w gestii rady powiatu.

Rada Powiatu w Starachowicach uchwałą nr XLII/345/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. określiła przebieg dróg powiatowych na terenie naszego powiatu.

Przebieg dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

L.p.

Nr ewid. drogi

Nazwa drogi i opis przebiegu

1

1761 T

Nazwa drogi: Skarżysko-Kamienna - Mirzec
Przebieg drogi: (Grzybowa Góra) gr. administr. powiatu – Gadka – Mirzec-Ogrody –Mirzec, ul. Jaśminowa - do dr. woj. nr 744

2

1762 T

Nazwa drogi: Jagodne – Grzybowa Góra
Przebieg drogi: (Zbijów Duży) gr. administr. woj. świętokrzysk., gr. powiatu – Jagodne – gr. administr. powiatu (Grzybowa Góra)

3

1768 T

Nazwa drogi: Jagodne - Gadka
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1762T – Jagodne – Gadka – do dr. powiat. nr 1761T

4

1769 T

Nazwa drogi: Mirzec-Podkowalów – Mirzec-Poddąbrowa
Przebieg drogi: od dr. dojazdowej do pól – Mirzec-Podkowalów – Mirzec-Poddąbrowa – do dr. powiat. nr 1770T

5

1770 T

Nazwa drogi: Mirzec-Ogrody – Mirzec-Poddąbrowa – Tychów Stary

Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1761T – Mirzec-Ogrody – Mirzec-Poddąbrowa – Mirzec-Malcówki – Tychów Stary Podlesie – do dr. woj. nr 744

6

1771 T

Nazwa drogi: Mirzec – Wąchock
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 744 – Mirzec, ul. Langiewicza – Wąchock, ul. Radomska i ul. Kolejowa – do dr. kraj nr. 42

7

1772 T

Nazwa drogi: przez wieś Mirzec-Malcówki
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 744 – przez wieś Mirzec-Malcówki – do dr. powiat. nr 1770T

8

1773 T

Nazwa drogi: Tychów Nowy – Ostrożanka
Przebieg drogi: od m. Tychów Nowy – przez wieś (wspólny przebieg z drogą powiat. nr 1774T od drogi do ujęcia wody w m. Trębowiec do skrzyżowania z dr. powiat. nr 1774T w kierunku m. Seredzice) – Ostrożanka przez wieś – do dr. powiat. nr 1775T

9

1774 T

Nazwa drogi: Tychów Nowy – Tychów Stary
Przebieg drogi: (Seredzice) gr. administr. woj. świętokrz., gr. powiatu – Tychów Nowy (wspólny przebieg z dr powiat. nr 1773T do skrzyżowania z dr. do ujęcia wody w m. Trębowiec) – Tychów Stary – do dr. woj. nr 744

10

1775 T

Nazwa drogi: Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn Górny
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 744 – Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn Górny – gr. administr. woj. świętokrz., gr. powiatu (Pastwiska)

11

1776 T

Nazwa drogi: Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1775T – Małyszyn Górny ( szkoła ) – Małyszyn Dolny – do dr. powiat. nr 1775T

12

1778 T

Nazwa drogi: Osiny–Mokra Niwa – Trębowiec Krupów – Trębowiec Duży
Przebieg drogi: od dr. gminnej nr 347014T – Osiny–Mokra Niwa – Trębowiec Krupów – Trębowiec Duży – skrzyżowanie z dr. woj. nr 744 – Trębowiec Duży - gr. administr. woj. świętokrzysk., gr. powiatu (Zbijów Mały)

13

1763 T

Nazwa drogi: Majków - Marcinków - Wąchock
Przebieg drogi: (Michałów) gr. administr. powiatu – Marcinków – Wąchock, ul. Św. Rocha – do dr powiat. nr 1771T (ul. Kolejowa)

14

1779 T

Nazwa drogi: przez wieś Wielka Wieś
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42 – Wielka Wieś przez wieś – do drogi wewnętrznej UMiG Wąchock

15

1764 T

Nazwa drogi: Parszów - Majków
Przebieg drogi: od dr. kraj nr 42 – Parszów ( ul. Młyńska ) – do gr. administr. powiatu (Majków)

16

1765 T

Nazwa drogi: Skarżysko-Kamienna – Majków - Parszów
Przebieg drogi: (Majków) gr. administr. powiatu – Parszów, ul. Górna – do dr. kraj. nr 42

17

1758 T

Nazwa drogi: Suchedniów – Mostki - Parszów
Przebieg drogi: (Mostki) gr. administr. powiatu – Parszów, ul. Kamieniczki – do dr. kraj. nr 42

18

1780 T

Nazwa drogi: Rataje - Starachowice
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1400T – Rataje – Starachowice, ul. Nowowiejska, ul. 6-go Września i ul. Miodowa ( na odc. od ul. 6-go Września do skrzyżow. z dr. kraj. nr 42 ) – do dr. kraj. nr 42

19

1400 T

Nazwa drogi: Wąchock – Siekierno - Leśna
Przebieg drogi: od dr. kraj nr 42 – Wąchock, ul. Langiewicza – Rataje – do gr. administr. powiatu (Siekierno)

20

1410 T

Nazwa drogi: Dąbrowa Dolna – Grabków - Stary Bostów
Przebieg drogi: (Dąbrowa Dolna) gr. administr. powiatu – Grabków – Krajków – Łomno – Modrzewie – Stary Bostów – do dr. woj. nr 756

21

1781 T

Nazwa drogi: Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie - Łomno
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1412T – Kolonia – Rzepin Pierwszy – Rzepinek – Szerzawy Nowe – skrzyż. z dr. woj. nr 752 – Brzezie – dr. powiat nr 1590T (wspólny przebieg z drogą powiat. nr 1590T do skrzyżow. w kierunku m. Łomno) –Łomno Parcele – do dr. powiat. nr 1410 T

22

1782 T

Nazwa drogi: Łomno - Zarzecze
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1410T – Łomno Parcele – Łomno Zarzecze – do dr. gminnej nr 362028T

23

1783 T

Nazwa drogi: Tarczek - Grabków
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 – Tarczek – Komorniki – Grabków – do dr. powiat. nr 1410T

24

1590 T

Nazwa drogi: Szerzawy – Chybice – Wieloborowice - Garbacz
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 – Szerzawy – Brzezie – Wawrzeńczyce – Chybice – skrzyżow. z dr. woj. nr 756 – Chybice – Trzeszków – Wieloborowice – do gr. administr. powiatu (Czażów)

25

1784 T

Nazwa drogi: Jadowniki - Ambrożów
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 – Jadowniki – Jadowniki Górne – Stary Jawor – Nowy Jawor – Ambrożów – do dr. woj. nr 756

26

1785 T

Nazwa drogi: Rzepinek – Świślina - Szerzawy
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1781T – Rzepinek – Świślina Dolna – Świślina Górna – Szerzawy Stare Drugie – Szerzawy – do dr. woj. nr 752

27

1786 T

Nazwa drogi: Radkowice - Szerzawy
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1412T – Radkowice – Izwola – Szerzawy – do dr. powiat. nr 1785T

28

1412 T

Nazwa drogi: Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia
Przebieg drogi: (Siekierno) gr. administr. powiatu – Bronkowice Jaźwiny – Bronkowice – Radkowice Kolonia – Radkowice – Rzepin Kolonia – do dr. woj. nr 756.

29

1415 T

Nazwa drogi: Bodzentyn – Śniadka - Tarczek
Przebieg drogi: (Śniadka) gr. administr. powiatu – Tarczek – do dr. woj. nr 752

30

1787 T

Nazwa drogi: Rzepin - Dąbrowa
Przebieg drogi: od dr. gminnej nr 362011T – przez wieś Rzepin Pierwszy – skrzyżow. z dr. woj. nr 756 – przez wieś Rzepin Drugi – Dąbrowa - do dr. powiat. nr 1788T

31

1788 T

Nazwa drogi: Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa - Pawłów
Przebieg drogi: (od skrzyżow. z ul. Iłżecką) Starachowice, ul. Długa – Adamów, ul. Starachowicka i ul. Szkolna – Styków, ul. Kolejowa i ul. Słoneczna – skrzyżow. z dr. kraj. nr 42 – Styków, ul. Kościelna – Jabłonna, ul. Szeroka - Dąbrowa- Dąbrowa Pawłowska – Biedów – Pawłów – do dr. woj. nr 756

32

1789 T

Nazwa drogi: przez wieś Kuczów
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42- Kuczów przez wieś, ul. Pogodna ( do skrzyżowania z ul. Wysoką ) i
ul. Wysoka - do gr. administr. m. Starachowice

33

1790 T

Nazwa drogi: przez wieś Adamów
Przebieg drogi: od dr. powiat nr 1788T (ul. Starachowicka) – Adamów, ul. Górna – do dr. powiat. nr 1788T (ul. Szkolna)

34

1791 T

Nazwa drogi: Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków
Przebieg drogi: Starachowice – od skrzyżow. z drogą woj. nr 744 ( ul. Armii Krajowej ) –
ul. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego – do skrzyżow. z ul. Iłżecką – ul. Zgodna – ul. Warszawka – Dziurów,
ul. Słoneczna, ul. Spokojna ( do skrzyż. z ul. Św. Jana ) i ul. Św. Jana – Styków, ul. Starotorze - do dr. powiat. nr 1788T

35

1792 T

Nazwa drogi: Starachowice - Lubienia
Przebieg drogi: Starachowice, od skrzyżowania z dr. kraj. nr 42 – ul. Radomska (do skrzyżow. z ul. Sportową) – ul. Hutnicza – ul. Marszałka Piłsudskiego – ul. Kolejowa – ul. Spółdzielcza – ul. Targowa – ul. Iłżecka – Lubienia, ul. Starachowicka – do dr. kraj. nr 9

36

1793 T

Nazwa drogi: Lipie – Henryk „Szyb”
Przebieg drogi: od gr. Lasów Państwowych – Lipie, ul. Starachowicka i ul. Henryk Szyb – do dr. powiat. nr 1792T

37

1794 T

Nazwa drogi: Lubienia – Lubienia „Komorniki”
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 9 – Lubienia, ul. Zachodnia i ul. Leśna ( od skrzyż. z ul. Zachodnią ) – do dr. powiat. nr 1792T

38

1795 T

Nazwa drogi: Lubienia – Budy Brodzkie - Młynek
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 9 – Lubienia, ul. Wschodnia – Młynek, ul. Przymiarki – Budy Brodzkie, ul. Północna – Młynek, ul. Działki i ul. Podgórska – do dr. kraj. nr 9

39

1796 T

Nazwa drogi: Brody – Staw Kunowski - Rudnik
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1800T – Brody, ul. Radomska, ul. Szkolna i ul. Piaskowa – Staw Kunowski, ul. Klonowa – Rudnik, ul. Stawowa – do dr. kraj. nr 9

40

1797 T

Nazwa drogi: Bór Kunowski – Staw Kunowski
Przebieg drogi: od gr. Lasów Państwowych, Bór Kunowski, ul. 4-go Lipca i ul. Leśna ( od skrzyż. z ul. 4-go Lipca ) – Staw Kunowski, ul. Szkolna – do dr. powiat. nr 1796T

41

1798 T

Nazwa drogi: Krynki Duże - Rudnik
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1799T – Krynki, ul. Długa – Rudnik – do dr. kraj. nr 9

42

1799 T

Nazwa drogi: Brody – Krynki Duże – Krynki Małe
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1800T – Brody – Krynki, ul. Kościelna i ul. Górna – do dr. kraj nr 42

43

1800 T

Nazwa drogi: Krynki – Brody - Krynki
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42 – Brody i Krynki, ul. Starachowicka – Krynki, ul. Ostrowiecka – do dr. kraj nr 9

44

1801 T

Nazwa drogi: Styków – Ruda - Brody
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1788T w m. Styków – Ruda, ul. Widok i ul. Nad Zalewem ( od skrzyż. z ul. Widok ) – Brody, ul. Sportowa - do dr. powiat nr 1796T

45

1802 T

Nazwa drogi: Styków - Kałków
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42 – Styków – Kałków- do dr. gminnej nr 362004T

46

1803 T

Nazwa drogi: Dąbrowa - Kałków
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1788T – Dąbrowa Chybicka – Kałków – do dr. powiat nr 1802T

47

1804 T

Nazwa drogi: Pawłów – Bukówka - Zapniów
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 756 – Pawłów - Bukówka – Bukówka Zapniów

48

1805 T

Nazwa drogi: Trzeszków - Pokrzywnica
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1590T – Trzeszków – Pokrzywnica (szkoła)

49

1806 T

Nazwa drogi: Chybice - Fajka
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 756 – Chybice przez wieś – do końca wsi

50

1416 T

Nazwa drogi: Sosnówka - Włochy - Wieloborowice
Przebieg drogi: (Włochy) gr. administr. powiatu – Wieloborowice – do dr. powiat. nr 1590T

51

1807 T

Nazwa drogi: Kałków – „Wióry” Zapora – Doły Biskupie
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1802T – Kałków – „Wióry” Zapora – do gr. administr. powiatu (Doły Biskupie)

52

1808 T

Nazwa drogi: Starachowice, ul. Dworcowa – ul. M. Piłsudskiego
Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. Kolejową – ul. Dworcowa – do skrzyżowania z ul. M. Piłsudskiego – ul. M. Piłsudskiego (odc. jednokierunkowy) – skrzyż. z ul. Kościuszki – do skrzyżowania z ul. Kolejową

53

1809 T

Nazwa drogi: Starachowice, ul. Radomska
Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. 1-go Maja i ul. Jadwigi Kaczyńskiej (od granicy działki ewidencyjnej drogi wojewódzkiej nr 744) – ul. Radomska – do skrzyżowania z ul. Hutniczą i ul. Marszałka Piłsudskiego

54

1810 T

Nazwa drogi: Starachowice, ul. Benedyktyńska
Przebieg drogi: od ul. Targowej (przejazd kolejowy) – ul. Benedyktyńska – do skrzyżowania z dr. kraj. nr 42

55

1811 T

Nazwa drogi: Starachowice, ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna
Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. Radomską (dr. woj. nr 744) – ul. Szkolna – Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna – do skrzyżowania z dr. powiat. nr 1793T