Zamówienie do 30 000 euro - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. województwa świętokrzyskiego (Pastwiska) polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Małyszyn „ – etap I.

Dodano: 2020-09-18

Załączone pliki: