Przetarg nieograniczony - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowice w technologii recyklingu przy założeniu 30% materiału Inwestora (odzysk materiału z nawierzchni przez Wykonawcę).

więcej »

Zamówienie owartości do 30 000 euro - Zaprojektowanie i wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Majówka w Starachowicach

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Obsługa laboratoryjna zadań inwestycyjnych drogowych, realizowanych przez ZDP w Starachowicach w roku 2018.

więcej »
« | | Strona 4 z 4