Przetarg nieograniczony - „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T – ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo”.

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000 euro - „ Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Pawłów nr: 0598 T, 0600T, 0601T i 0602T – wykonanie miejsc postojowych przy punktach przystankowych”.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Przebudowa drogi powiatowej nr 0630T Trzeszków – Pokrzywnica w m. Pokrzywnica.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego barierek metalowych

więcej »

Zaproszenie o wartości do 30 000 euro - Oczyszczenie krawędzi jezdni oraz wycinka zakrzaczeń przy drodze powiatowej nr 0607 T w m. Radkowie Kolonia.

więcej »
« | | Strona 4 z 4