Zamówienie poniżej 130 tysięcy złotych - Remont pobocza jezdni oraz fragmentu rowu drogowego na ul. Langiewicza w Mircu.

więcej »

Zamówienie poniżej 130 tysięcy złotych - Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 360 w miejscowości Lipie.

więcej »

Zamówienie powyżej 130 000,00 złotych - Zakup samochodu brygadowego DSL dla Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

więcej »

Zamówienie powyżej 130 000,00 złotych - Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko-Kamienna - Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych

więcej »

Zamówienie powyżej 130 tysięcy złotych - Zakup samochodu brygadowego DSL dla Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

więcej »

Zamówienie powyżej 130 000,00 złotych - Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »
« | | Strona 3 z 6 | | »