Rozbudowa mostu w Rudniku

Po rozstrzygnięciu przetargu w drugiej połowie maja 2011r. i podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęły się prace na moście w m. Rudnikui (gm. Brody). Obecnie ruch na obiekcie odbywa się wahadłowo. Ruchem steruje sygnalizacja świetlna.

SKANSKA S.A. to firma, która wygrała przetarg na rozbudowę mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Staw Kunowski - Rudnik w m. Rudnik. Ich oferta była jedną z 5 złożonych. Cena jaką zaproponowała SKANSKA za wykonanie rozbudowy to 1 423 000zł. Kwota ta pochodzi z budżetu Powiatu Starachowickiego i środków pochodzących z Rezerwy Subwencji Ogólnej Ministerstwa Finansów. Jest to kolejny po Biedowie obiekt mostowy, który zostanie odnowiony. Jego rozbudowa będzie polegać na wzmocnieniu konstrukcji mostu, położeniu na moście nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, wykonaniu chodników dla pieszych wraz z barieroporęczami oraz przebudowie i wzmocnieniu stożków przy podporach mostu. Przeprowadzenie powyższych prac będzie służyło zapobieżeniom pogłębiającym się do tej pory uszkodzeniom konstrukcji mostu. Prace potrwają do 30 października b.r., prosimy zatem kierowców o cierpliwość oraz o zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez miejsce, w którym odbywa się rozbudowa.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2011-07-14 20:52:21