Aktualny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 roku na dzień 20 marca 2024 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024

----------------------------------------------

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2024-03-21 09:33:27