Aktualny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 roku na dzień 8 listopada 2023 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

-----------------------------------------------------------

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2023-11-08 12:00:51