Budowa nowego ronda w Starachowicach

„BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o.o., ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock to firma, która wygrała przetarg na budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z ulicą Iglastą w Starachowicach. Wartość zadania wynosi 2 485 278,68 złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych Powiatu Starachowickiego.

Zadanie p.n. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T – ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo” będzie polegało na wykonaniu ronda o średnicy pierścienia zewnętrznego 36m, wyspy centralnej o średnicy 21m z pierścieniem zewnętrznym szerokości 1,5m. Jezdnia ronda będzie o szerokości 6,0m, natomiast wloty na rondo będą szerokości 3,75m, oddzielone od pasów wylotowych azylem dla pieszych szerokości 2,0m. Szerokość pasów wylotowych wynosi 4,5m. Ponadto wykonane zostaną chodniki z kostki brukowej betonowej i dojścia dla pieszych. Rondo ma funkcjonować jako rondo o czterech wlotach. W rejonie skrzyżowania przy istniejącej szkole zostanie wybudowany parking dla samochodów osobowych z drogą manewrową szerokości 3,5m i miejscami postojowymi usytuowanymi pod kątem 45° do osi drogi wewnętrznej. Na odcinku od przebudowywanego ronda w kierunku ulicy Batalionów Chłopskich wykonana zostanie droga o szerokości 6,0m z chodnikiem lewostronnym z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,5m i ścieżką rowerową szerokości 2,0m. W ramach zadania zostanie również przebudowana infrastruktura podziemna, t.j. sieć wodociągowa, sieć gazowa, podziemne linie telekomunikacyjne, linie kablowe ŚN i NN oraz wykonany zostanie kanał deszczowy. Ponadto zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz nowe oświetlenie uliczne na rondzie oraz przy drogach dojazdowych do niego. Prace potrwają do 15 listopada b.r., prosimy zatem kierowców o cierpliwość oraz o zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez miejsce, w którym będzie odbywać się budowa.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2017-08-10 13:50:07