Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0607T Radkowice – Szerzawy od km 0+980 do km 1+325 – zabezpieczenie dna wąwozu – etap I

Dodano: 2021-05-26

Załączone pliki: