Zamówienie do 30 000 euro - Remont kanału deszczowego w pasie drogowym drogi powiatowej 0581T w m. Starachowice ul. Nowowiejska oraz uszkodzonej studni kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej nr 0617T w m. Lubienia.

Dodano: 2017-09-06

Załączone pliki: