Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Podział działek w m. Brody, ul. Szkolna, Gmina Brody, obręb Brody o numerach ewidencyjnych: 382 i 380/1 w ciągu drogi powiatowej nr 0621 T Brody – Staw Kunowski - Rudnik – aktualizacja stanu użytkowania gruntów zajętych pod pas drogowy (pobocze, skarpa).

więcej »

Przetarg nieograniczony - Remont oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »
« | | Strona 6 z 6