Przebudowa dróg w gm. Pawłów w toku

Trwa I etap przebudowy dwóch dróg powiatowych: Dąbrowa - Kałów oraz Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów.

Zmotoryzowani uczęszczający drogami powiatowymi o numerach 0613T oraz 0628T muszą liczyć się z tymczasowymi utrudnieniami w ruchu. W marcu rozpoczęły się tam prace związane z inwestycją o nazwie: przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa - Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - etap I. Wniosek o dofinansowanie tej przebudowy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 złożył we wrześniu 2010r. Powiat Starachowicki. Wniosek ten znalazł się na liście zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania. Tym samym udało się pozyskać 2 760 000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Druga część kwoty, niezbędna do realizacji przedsięwzięcia stanowi wkład Powiatu Starachowickiego (2 760 000 zł). Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, na początku marca b.r. Powiat Starachowicki podpisał umowę z Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych na realizację przebudowy, której zakończenie przewidziano na dzień 31.08.2011r. Przebudowa obejmuje odcinek o długości 2419mb drogi nr 0613T oraz 1200mb drogi nr 0628T. W ramach przebudowy przewidziano: wykonanie wzmocnienia konstrukcji istniejącej nawierzchni, poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, przebudowanie skrzyżowań, a także wykonanie odwodnienia, które zapobiegać będzie niszczeniu nawierzchni oraz innych elementów pasa drogowego. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu wykonane zostaną chodniki z kostki brukowej. Powstaną pobocza z materiału kamiennego, utwardzone destruktem. Po zakończeniu tych prac na jezdni pojawi się oznakowanie poziome.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2011-05-30 06:20:07