Aktualny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 roku na dzień 17 kwietnia 2024 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024

----------------------------------------------

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2024-04-17 10:59:52