Aktualny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 roku na dzień 13.03.2024 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024

----------------------------------------------

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2024-03-13 09:22:37