Aktualny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 roku na dzień 22 sierpnia 2023 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

----------------------------------------------

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2023-08-23 06:49:11