Aktualny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 roku na dzień 24 marca 2023 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

----------------------------------------------

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2023-03-24 06:58:13