Aktualny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku na dzień 15 grudnia 2022 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

----------------------------------------------

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2022-12-15 09:44:59