Inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Powiat Starachowicki w 2009r. pozyskał środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację 3 dużych inwestycji drogowych. Ich łączna wartość opiewa na kwotę 17 292 194,21zł.

Rozbudowa ciągu drogi powiatowej nr 0617T (15921) Starachowice – Lubienia odcinek od drogi nr 42 do ul. Krańcowej Składając wniosek na powyższy projekt Powiat Starachowicki kierował się przede wszystkim stworzeniem warunków do rozwoju gospodarczego poprzez połączenie z droga krajową nr 42 oraz poprawą warunków dla transportu publicznego na terenie Miasta Starachowice. Cele te są zgodne z celami RPOWŚ na lata 2007-2013. Ponadto projekt ten oprócz poprawy jakości systemu komunikacyjnego regionu i jego połączeń z krajowymi i europejskimi korytarzami transportowymi wpisywał się będzie również w: poprawę powiązań komunikacyjnych pomiędzy stolicą regionu i ośrodkami powiatowymi, a pozostałymi obszarami województwa, poprawę jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu to kwota 8 137 939,44zł, z czego 60% stanowią środki unijne, 35% - środki Gminy Starachowice, a 5% - środki Powiatu Starachowickiego.Umowę z wykonawcą (Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal-8” Spółka Akcyjna 30-716 Kraków, ul. Przewóz 34, „Drogomex” Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 4, reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal-8” SA 30-716 Kraków, ul. Przewóz 34) zawarto w czerwcu 2009r. Wtedy również rozpoczął się pierwszy etap projektu. Zakończenie inwestycji planowane jest na miesiąc styczeń 2011r. Przebudowa drogi powiatowej nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów na odcinku Grabków – Bostów. Projekt ten to kolejna inwestycja realizowana w ramach osi 3, działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Jego głównym celem jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez połączenie dwóch ciągów komunikacyjnych o charakterze regionalnym tj. dróg wojewódzkich nr 751 i 756. Oprócz tego projekt ten przyczyni się do podniesienia jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawy jakości systemu komunikacyjnego regionu i jego połączeń z krajowymi i europejskimi korytarzami transportowymi. Przebudowa drogi przewidziana w projekcie odbywać się będzie etapami. Część I inwestycji zakończona została w sierpniu 2009r. Kolejna potrwa do czerwca 2010r. Zakończenie realizacji ostatniej części zakresu rzeczowego zamówienia przewidziano na koniec maja 2011r. Wartość projektu wynosi 4 228 566,99zł, z czego 60% stanowią środki unijne, 35% - środki Gminy Pawłów, a 5% - środki Powiatu Starachowickiego. Wykonawcą jest firma „Cezet” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 27-200 Starachowice, ul. 17-go Stycznia 32.

Dodano: 2010-02-09 10:34:25