Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

więcej »

Kolejna inwestycja ze środków Unii Europejskiej

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Powiat Starachowcki otrzymał dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka.

więcej »

Trzy mosty w Gminie Mirzec w przebudowie

Trwa realizacja inwestycji obejmującej przebudowę trzech obiektów mostowych, podzielonej na 3 zadania. Wszystkie dotyczą przebudowy i remontu mostów. Prace, które rozpoczęły się na początku lipca, odbywają się na 2 drogach powiatowych na terenie Gminy Mirzec.

więcej »
« | | Strona 2 z 26 | | »