Nowy chodnik w Wąchocku

15 października 2020 r. wykonawca robót, firma „DROGMAR” S.C. Mariusz Godzina, Piotr Podeszwa, ul. Samsonowicza 6, 27–400 Ostrowiec Świętokrzyski, zgłosiła zakończenie zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582 T Wąchock – Siekierno – Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym”

W ramach tej inwestycji został wykonany chodnik z kostki brukowej o długości 525 m na krętym odcinku drogi powiatowej nr 0582T w miejscowości Wąchock. Zadanie obejmowało również modernizację systemu odwodnienia drogi poprzez wymianę zniszczonych koryt betonowych oraz wykonanie ścieku przykrawężnikowego. Ponadto za pomocą elementów prefabrykowanych zabezpieczono skarpę przed obsuwaniem się, a także ustawiono balustradę U-11a pomiędzy chodnikiem, a rowem. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego. Koszt zadania wyniósł 561 438,96 zł. Środki pochodzą z budżetu Powiatu Starachowickiego oraz Gminy Wąchock. W latach przyszłych planowana jest kontynuacja budowy chodnika przy przedmiotowej drodze powiatowej w miejscowości Rataje.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2020-10-30 12:12:32