Sezon drogowy 2017 rozpoczęty

Sezon inwestycyjny na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego rozpoczęty. Już na początku marca rozpoczęto rozbudowę dwóch dróg: 0625T Krynki – Brody oraz 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. Świętokrzyskiego. Obydwie inwestycje realizowane są w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Z kolei pod koniec kwietnia rusza pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka, który będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ostatnim czasie został również ogłoszony przetarg na przebudowę mostu na rzece Kamiennej w m. Styków w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w roku 2016. W roku bieżącym zostanie rozbudowany odcinek drogi w m. Osiny – Mokra Niwa na długości 1685m. Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych i poszerzenie jezdni do szerokości 6m, budowę chodnika wraz ze zjazdami w ciągu chodnika z kostki brukowej betonowej, umocnienie poboczy materiałem kamiennym z zaklinowaniem destruktem, umocnienie rowów płytami betonowymi ażurowymi, rozbudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Wartość zadania wynosi niewiele ponad 2 mln zł. Połowa tej kwoty pochodzić będzie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (50%), a druga ze środków samorządowych Powiatu Starachowickiego (24%) i Gminy Mirzec (26%). W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody zostaną przeprowadzone roboty drogowe na odcinku 2 434m. Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych i poszerzenie jezdni do szerokości 6m, wykonanie utwardzonych poboczy bitumicznych o szerokości 1m na długości 1083m, wybudowanie drogi pieszo-rowerowej, wykonanie zatok autobusowych, wybudowanie parkingu z kostki brukowej betonowej, umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi, przebudowę dwóch skrzyżowań i wykonanie oznakowania wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja będzie kosztować ok. 6 mln zł. Połowa tej kwoty pochodzić będzie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (50%), a druga ze środków samorządowych Powiatu Starachowickiego (24%) i Gminy Brody (26%). Obydwie inwestycje wykona firma Budromost. Planowany termin zakończenia zadań to 29.09.2017r.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2017-04-24 12:18:38