Kolejna inwestycja ze środków Unii Europejskiej

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Powiat Starachowcki otrzymał dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka.

Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta w dniu 31.05.2016 pomiędzy Samorządem Województwa Świetokrzyskiego a Powiatem Starachowickim. Wartość całego zadania wynosi – 3 645 823 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2 319 896 zł. Realizacja inwestycji rozpocznie się od 28 kwietnia 2017 roku i potrwa do 15 stycznia 2019r. Przebudowę drogi na długości 3367 mb zrealizuje Wykonawca - BUDROMOST – STARACHOWICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Wąchocka, którego oferta została wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. W ramach zadania zostaną wykonane nowe warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni jezdni, chodnik i zjazdy w ciągu chodnika z kostki brukowej betonowej, rów kryty, zostaną przebudowane przepusty.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2016-11-08 07:38:55