Trzy mosty w Gminie Mirzec w przebudowie

Trwa realizacja inwestycji obejmującej przebudowę trzech obiektów mostowych, podzielonej na 3 zadania. Wszystkie dotyczą przebudowy i remontu mostów. Prace, które rozpoczęły się na początku lipca, odbywają się na 2 drogach powiatowych na terenie Gminy Mirzec.

Zadanie nosi nazwę: „Przebudowa mostów w m. Trębowiec Mały i Osiny – Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębowiec Duży – Czerwona – Mirzec oraz 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) – w ramach poprawy parametrów technicznych systemu komunikacyjnego gminy Mirzec”. Przetarg na to zadanie ogłoszony został pod koniec maja b.r. Najniższa oferta na 1 zadanie wpłynęła od firmy SKANSKA S.A. z Warszawy i opiewała na kwotę 273 567,97 zł. Również wykonawcą 2 zadania będzie firma SKANSKA S.A., która zaoferowała wykonać przebudowę za kwotę 343 685,65 zł. Na wykonawcę 3 zadania wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „KAWECKI” s.c. Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki z Ćmińska, które zaoferowało wykonanie zadania za kwotę 829 899,33 zł. Drogi, na których usytuowane są powyższe mosty są nieprzejezdne w związku z trwającymi tam robotami budowlanymi. Objazdy poprowadzono drogami gminnymi. W miejscowości Trębowiec Mały stary drewniany most, który znajdował się tam dotychczas zostanie praktycznie wyburzony. Powstanie nowy most o konstrukcji żelbetowej. W obrębie modernizowanych mostów pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa. Na mostach położonych w ciągu drogi powiatowej nr 0570T wykonawcy wykonają żelbetową płytę zespoloną z istniejącą oraz kapy chodnikowe, wymienione zostaną również barieroporęcze, przeprowadzone prace konserwacyjno-malarskie pod mostem, wzmocnione zostaną skarpy nasypu. To tylko część prac jakie zostaną wykonane w celu poprawy nośności, komfortu jazdy, a przede wszystkim bezpieczeństwa ruchu . Prace na obiektach mostowych w Gminie Mirzec potrwają do końca listopada b.r. Na zdjęciach poniżej możemy zobaczyć stan mostów przed ich przebudową.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2015-07-24 13:37:49