Kolejne drogi w przebudowie

Najbliższe miesiące obfitują w inwestycje drogowe oraz mostowe na terenie powiatu starachowickiego. Roboty drogowe oraz mostowe odbywają się na drogach powiatowych w miejscowościach Mirzec, Wąchock, Wieloborowice, Budy Brodzkie, Parszów oraz Trębowiec Mały, Trębowiec Krupów, Osiny Mokra Niwa.

Prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec – Wąchock dobiegają końca. W latach 2007-2008 została przebudowana ul. Radomska w Wąchocku na odcinku 1400 mb. W roku 2009 przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zrealizowana została przebudowa drogi nr 0563T na odcinku o dł. 2140 mb w miejscowości Mirzec. W roku 2010 w ramach środków własnych przebudowano dalszy odcinek drogi o długości 1500 mb. W marcu tego roku Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na przebudowę ostatniego niezmodernizowanego odcinka. W ramach zadania objętego przetargiem kontynuowana jest przebudowa drogi nr 0563 T na odcinku o długości 1960mb na terenie Gminy Mirzec oraz o długości 453mb na terenie Gminy Wąchock. Do przetargu zgłosiło się 7 firm, w tym firma BUDROMOST-STARACHOWICE, która zaoferowała najkorzystniejszą ofertę, zobowiązując się zrealizować inwestycję za kwotę 2 123 015,28 zł. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie wzmocnienia konstrukcji istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych w postaci: podbudowy, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie nowych chodników dla pieszych z kostki brukowej i betonowej wraz ze zjazdami do posesji w ciągu chodnika, budowa oświetlenia ulicznego oraz oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome. Dzięki wykonanym pracom podniesie się jakość komunikacyjna w tym regionie, jak również wzrośnie bezpieczeństwo osób korzystających z tej drogi. Partnerem Powiatu w realizacji projektu jest Gmina Mirzec i Gmina Wąchock. Przebudowa będzie współfinansowana ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (46%), ze środków Powiatu Starachowickiego (21%), Gminy Mirzec (18%) i Gminy Wąchock (15%). Na końcowym etapie jest również przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie – Działki – Młynek. Inwestycja finansowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap, Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Modernizacja trwa na odcinku drogi łączącym Młynek i Budy Brodzkie na długości 990 mb. Zakres robót obejmuje: frezowanie nawierzchni, wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno-asfaltowej, budowę zatoki autobusowej, wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji w ciągu chodnika, remont odwodnienia. Trwa również przebudowa drogi powiatowej nr 0575T Parszów – Majków. Zadanie nosi nazwę „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)”. Modernizacja drogi na terenie Powiatu Starachowickiego odbywa się we współpracy z Gminą Wąchock. Koszt zadania na terenie Powiatu Starachowickiego wynosi 651 583,20 zł. Nadzór inwestorski nad robotami sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej. Głównym wykonawcą robót jest firma BUDROMOST-STARACHOWICE. Przebudowa obejmuje rozebranie nawierzchni brukowcowej, rozebranie i wykonanie nowego przepustu z blachy falistej, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie nowych chodników dla pieszych z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji w ciągu chodnika. 29 czerwca 2015r. został oddany do użytku odcinek drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy o długości 830 mb w miejscowości Szerzawy, wyremontowany w związku z budową Farmy Wiatrowej. Inwestycja została sfinansowana przez głównego inwestora budowy Farmy Wiatrowej Szerzawy. Zadanie miało na celu podniesienie nośności drogi dla potrzeb transportu materiałów budowlanych na budowę Farmy Wiatrowej. W ramach zadania na przedmiotowej drodze sfrezowano nawierzchnię, wykonano podbudowę w technologii MCE, położono nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną, utwardzono pobocza oraz umocniono zjazdy materiałem kamiennym. Ruszyły również przebudowy 3 obiektów mostowych na terenie Gminy Mirzec. Więcej informacji na ten temat w oddzielnym artykule.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2015-07-24 13:18:09