Rusza przebudowa drogi powiatowej w gm. Pawłów

Pierwszą inwestycją, która ruszy w bieżącym roku będzie przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka – etap II. W drodze przetargu wyłoniony został już wykonawca, któremu pod koniec marca przekazany został plac budowy.

Przetarg na to zadanie ogłoszony został 25 lutego b.r. Zakres zamówienia obejmował: wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie odwodnienia, umocnienie poboczy ażurami i częściowo destruktem, umocnienie skarp i dna rowu, a także wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji oraz oznakowania pionowego i poziomego, w tym ustawienie znaków aktywnych, zasilanych bateriami słonecznymi. Termin wykonania określony w ogłoszeniu to 30.09.2015r. Łącznie do przetargu stanęło sześciu wykonawców, którzy złożyli swoje oferty. Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy SKANSKA S.A z Warszawy, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę – 2 291 185,54 zł. Przebudowa będzie współfinansowana ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (50%), ze środków Gminy Pawłów (30%) i Powiatu Starachowickiego (20%).

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2015-05-06 07:19:06