Przebudowa drogi Siekierno-Radkowice Rzepin zakończona

Na początku lutego zakończona została realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice - Rzepin.

Realizacja inwestycji była możliwa przede wszystkim dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz współpracy Powiatu Starachowickiego z Gminą Pawłów. Roboty budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2009r. Droga została przebudowana na długości 2,7km, poszerzono jezdnię z 5 na 5,5 m, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, asfaltowe pobocza dla pieszych oraz odtworzono system odwodnienia. Wartość inwestycji wynosi 4925 tysięcy zł, z czego 2955 tysięcy zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, 1970 tysięcy zł to wkład własny Gminy Pawłów i Powiatu Starachowickiego, które wspólnie finansowały inwestycję. Wykonawcą robót była firma BUDROMOST - Starachowice.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2011-04-01 10:43:17