Koniec rozbudowy na ul. 17 Stycznia

Zakończyły się prace związane z rozbudową ul. 17 Stycznia w Starachowicach. Droga zyskała nową nawierzchnię i chodniki z kostki brukowej. Powstała również zatoka autobusowa.

Przetarg na wykonanie rozbudowy głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu - rozbudowa ulicy 17-go Stycznia na odcinku od drogi krajowej nr 42 do mostu na rzece Kamiennej, Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił w lipcu b.r. Oferty złożyły 4 firmy, z czego najkorzystniejszą była propozycja Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych CEZET. Na długości blisko 500mb oprócz nowej nawierzchni bitumicznej wykonane zostały również chodniki z kostki brukowej wraz ze zjazdami po obu stronach ulicy, ściek przykrawężnikowy, a w odpowiedniej odległości od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 wybudowana została zatoka autobusowa, dzięki której zatrzymujące się autobusy nie będą już blokowały ruchu. Koszt rozbudowy to kwota 594 tysiące zł. Środki pochodzą z budżetu Powiatu Starachowickiego.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2010-11-30 07:07:10