Aktualny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku na dzień 29 czerwca 2022 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

----------------------------------------------

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2022-06-29 11:02:15