Remont barier ochronnych na moście w m. Tarczek

29 stycznia 2021 r. zakończyło się zadanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach przedmiotowego zadania wyremontowano bariery ochronne na obiekcie mostowym zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 0611T Bodzentyn – Śniadka – Tarczek w miejscowości Tarczek. Remont polegał na demontażu starych, zdegradowanych barier ochronnych i ustawieniu nowych barier sprężystych. W celu zabezpieczenia ruchu pieszego zostały również ustawione barieroporęcze. Wartość robót wyniosła 12 939,60 zł brutto. Wykonawcą zadania było przedsiębiorstwo “DUBR” Sp. z o. o.

-------------------------------------------------------

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2021-02-03 09:35:52