Zamówienie do 30 000 euro - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Majówka – przebudowa skrzyżowania ul. Majówka i ul. Granicznej na skrzyżowanie typu rondo z wykonaniem odcinka drogowego do ul. Kopalnianej

Dodano: 2018-06-14

Załączone pliki: