Zamówienie do 30 000 euro - Wytyczenie wraz ze stabilizacja w terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody , Gmina Brody , obręb Krynki o numerach ewidencyjnych: 113/1, 118 oraz obręb Brody o numerach ewidencyjnych:193/2, 193/4, 47/3, 47/4, 47/5, 48/1,52, 53/3, 53/4, 53/6, 1332/1.

Dodano: 2017-10-05

Załączone pliki: