Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Podział działki w miejscowości Kałków, Gmina Pawłów, obręb Kałków o numerze ewidencyjnym: 249/3 w ciągu drogi powiatowej nr 0627 T Styków - Kałków – aktualizacja stanu użytkowania gruntów zajętych pod pas drogowy (jezdnia, pobocze, pas zieleni)

Dodano: 2017-08-11

Załączone pliki: