Zamówienie do 30 000 euro - Prace remontowe na drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Przebudowa drogi powiatowej nr 0569 T Trębowiec Duży – Mirzec Czerwona -opracowanie dokumentacji projektowej

więcej »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Podział działek na terenie Powiatu Starachowickiego.

więcej »

Zamowienie o wartości do 30 000 euro- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Majówka – przebudowa skrzyżowania ul. Majówka i ul. Granicznej na skrzyżowanie typu rondo z wykonaniem odcinka drogowego do ul. Kopalnianej”.

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000euro - Podział działek w Gminie Mirzec, obręb 001 w m. Gadka

więcej »
« | | Strona 3 z 4 | | »