Przetarg nieograniczony - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” – w systemie zaprojektuj i wybuduj.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Oczyszczenie (zamiatanie) ulic na terenie miasta Starachowice oraz dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Naprawa uszkodzonego chodnika z płytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 0574T w m. Wielka Wieś

więcej »

Przetarg nieograniczony - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowice w technologii recyklingu przy założeniu 30% materiału Inwestora (odzysk materiału z nawierzchni przez Wykonawcę).

więcej »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635 mb w m. Szerzawy – opracowanie dokumentacji projektowej

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia na odc. Bronkowice – Jaźwiny”

więcej »
« | | Strona 3 z 4 | | »