Zamówienie o wartości do 30 000 EURO - Remont wpustów ulicznych na drodze powiatowej 0563T Mirzec - Wąchock - ul. Kolejowa w Wąchocku

więcej »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T - Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym

więcej »

Zamówienie o wartosci do 30 000 euro - Oczyszczenie i umocnienie elementów systemu drogowego przy drogach powiatowych nr 0560T i 0563T w miejscowości Mirzec

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Wykonanie hydro-dynamicznego oczyszczenia przykanalików wpustów ulicznych w ciagu dróg powiatowych

więcej »

Zamówinie o wartości do 30 000 euro - Dostawa znaków, słupków do znaków i elementów oznakowania do ZDP Starachowice

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wąchock

więcej »
« | | Strona 3 z 3