Zamówienie do 30 000 euro - Remont poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

więcej »

Ogłoszenie o sprzedaży dźwigarów mostowych INP

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Remont kanału deszczowego w pasie drogowym drogi powiatowej 0581T w m. Starachowice ul. Nowowiejska oraz uszkodzonej studni kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej nr 0617T w m. Lubienia.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Podział działek w m. Lubienia, Gmina Brody, obręb Lubienia o numerach ewidencyjnych: 102/1202, 586/3, 587, 589, 592, 593, 596/1, 597/1, 599/4, 599/3, 602, 603, 606, 607, 736, 649, 650 w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice – Lubienia – aktualizacja stanu użytkowania gruntów zajętych pod pas drogowy (jezdnia, chodnik, pobocze, pas zieleni).

więcej »

Zamówienie do 30 000 EURO - Przebudowa drogi powiatowej nr 0630T Trzeszków – Pokrzywnica w m. Pokrzywnica.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Wykonanie przejścia dla pieszych, linii wibracyjno-akustycznych oraz ustawienie znaków aktywnych B-33 (30 km/h) na ul. Benedyktyńskiej w Starachowicach.

więcej »
« | | Strona 2 z 4 | | »