Zamówienie do 30 000 euro - Remont nawierzchni brukowcowej na drodze powiatowej nr 0582T

więcej »

Przetarg nieograniczony - „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T – ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo”.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Podział działek w m. Tychów Nowy, Gmina Mirzec, obręb 009 o numerach ewidencyjnych: 489, 490, 492/4, 492/2, 493, 494, 495, 496, 497, 498 w ciągu drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka – zgodnie z projektem budowlanym dla planowanej przebudowy drogi powiatowej gruntów zajętych pod pas drogowy (jezdnia, pobocze, chodnik, skarpa)

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Podział działek w m. Brody, ul. Szkolna, Gmina Brody, obręb Brody o numerach ewidencyjnych:382 i 380/1 w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody – Staw Kunowski - Rudnik – aktualizacja stanu użytkowania gruntów zajętych pod pas drogowy (pobocze, skarpa).

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Remont umocnienia skarp zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych nr 0598T Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów i 0608T Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Likwidacja zatoru na przepuście ramowym pod koroną drogi powiatowej nr 0603T na odcinku Chybice - Szerzawy w m. Brzezie

więcej »
« | | Strona 2 z 6 | | »