Zamówienie do 30 000 euro - Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Naprawa elementów pasa drogowego uszkodzonych podczas nawalnych opadów deszczu

więcej »

Przetarg nieograniczony - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

więcej »

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 0615T Adamów przez wieś od ul. Kościelnej do Trojaka

więcej »

Przetarg nieograniczony - Remont elementów pasa drogowego uszkodzonych podczas nawalnych opadów deszczu w dniu 10 sierpnia 2018

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Dostaw znaków (świadek) granicznych z betonu z napisem PAS DROGOWY

więcej »
« | | Strona 2 z 3 | | »