Zamówienie poniżej 130 tysięcy złotych - Nadzór inwestorski nad inwestycjami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych

więcej »

Zamówienie powyżej kwoty 130 000,00 złotych : Wykonanie remontów bieżących nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Zamówienie powyżej kwoty 130 000,00 złotych - Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Zamówienie powyżej 130 000 złotych - Remont oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego

więcej »

Zamówienie poniżej 130 000,00 złotych: Remont rozszczelnionego kanału deszczowego przy drodze powiatowej 1400 T - ul. Langiewicza w Wąchocku

więcej »

Zamówienie powyżej 130 tysięcy złotych - Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo – sprzętowej ZDP w Starachowicach

więcej »
« | | Strona 2 z 5 | | »