Zamówienie do 30 000 euro - Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej na ul. Majówka w Starachowicach.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Starachowice

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Naprawa elementów pasa drogowego uszkodzonych podczas nawalnych opadów deszczu

więcej »

Przetarg nieograniczony - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

więcej »
Strona 1 z 4 | | »