Zamówienie poniżej kwoty - 130 000,00 złotych - Remont dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty - 130 000,00 złotych - Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wąchock

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty - 130 000,00 złotych - Remont uszkodzonych po zdarzeniu drogowym elementów pasa drogowego drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy - Chybice - Wieloborowice - Szarotka w m. Wieloborowice

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty - 130 000,00 złotych - Wykonanie podziału działek przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty - 130 000,00 złotych - Remont uszkodzonych po zdarzeniu drogowym elementów pasa drogowego drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy - Chybice - Wieloborowice - Szarotka w m. Wieloborowice

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty - 130 000,00 złotych - Remont barier sprężystych na obiekcie mostowym zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa - Pawłów w m. Pawłów

więcej »
Strona 1 z 5 | | »