Zamówienie do 30 000 euro - Wytyczenie wraz ze stabilizacja w terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody , Gmina Brody , obręb Krynki o numerach ewidencyjnych: 113/1, 118 oraz obręb Brody o numerach ewidencyjnych:193/2, 193/4, 47/3, 47/4, 47/5, 48/1,52, 53/3, 53/4, 53/6, 1332/1.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

więcej »

Przetarg nieograniczony - Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Starachowice

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Remont poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

więcej »

Ogłoszenie o sprzedaży dźwigarów mostowych INP

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Remont kanału deszczowego w pasie drogowym drogi powiatowej 0581T w m. Starachowice ul. Nowowiejska oraz uszkodzonej studni kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej nr 0617T w m. Lubienia.

więcej »
Strona 1 z 6 | | »