Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wąchock

więcej »

Przetarg nieograniczony - Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Remont uszkodzonego chhodnika z kostki brukowej betonowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia w miejscowości Lubienia

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji remontu i przebudowy dróg powiatowych.

więcej »

Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów, ul. Starachowicka)”.

więcej »

Przetarg nieograniczony - „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500”

więcej »
Strona 1 z 2 | | »