Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Przebudowa drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna na ul. Majówka w Starachowicach – opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Remont odwodnienia liniowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0582T w m. Wąchock , ul. Langiewicza

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Remont odwodnienia liniowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0582T w m. Wąchock , ul. Langiewicza

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Remont przełomów na drodze powiatowej nr 0602 T Tarczek - Grabków

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Remont odwodnienia liniowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0582T w m. Wąchock , ul. Langiewicza

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Oczyszczanie (zamiatanie) ulic oraz dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego w sezonie od wiosny do jesieni – poza miastem Starachowice

więcej »
Strona 1 z 6 | | »