Zamówienie do 30 000 euro - Obsługa laboratoryjna zadań inwestycyjnych drogowych, realizowanych przez ZDP w Starachowicach w roku 2018.

więcej »

Przetarg nieograniczony - Remont oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Przetarg nieograniczony - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowice w technologii recyklingu przy założeniu 30% materiału Inwestora (odzysk materiału z nawierzchni przez Wykonawcę).

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Remont dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej

więcej »

Przetarg nieograniczony - Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000 - Podział działek w Gminie Mirzec obręb Osiny i obręb Trębowiec

więcej »
Strona 1 z 4 | | »