Zamówienie do 30 000 euro - Remont uszkodzonego chhodnika z kostki brukowej betonowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia w miejscowości Lubienia

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji remontu i przebudowy dróg powiatowych.

więcej »

Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów, ul. Starachowicka)”.

więcej »

Przetarg nieograniczony - „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500”

więcej »

Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 5+695 do km 6+755 (Adamów, ul. Szkolna)”.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Remont elementów odwodnienia pasa drogowego dróg powiatowych uszkodzonych podczas nawalnych opadów deszczu w dniu 02 sierpnia 2019 r – remont umocnienia rowu, skarp, nasypów, poboczy i przepustów dróg powiatowych nr 0603T, 0630T, 0600T, 0608T, 0598T, 0563T.

więcej »
Strona 1 z 4 | | »