Zaproszenie o wartości do 30 000 euro - Oczyszczenie krawędzi jezdni oraz wycinka zakrzaczeń przy drodze powiatowej nr 0607 T w m. Radkowie Kolonia.

więcej »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny - Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - gr. woj. świętokrzyskiego

więcej »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin - Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym .

więcej »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T – ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Remont elementów odwodnienia drogowego na drogach powiatowych na terenie miasta Starachowice

więcej »

Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego”.

więcej »
Strona 1 z 6 | | »