Zamówienie powyżej kwoty 130 000, 00 złotych - Budowa nowego przejścia dla pieszych w msc. Mirzec Stary, w ciągu drogi powiatowej nr 0557 T Skarżysko-Kamienna - Mirzec

więcej »

Zamówienie powyżej kwoty 130 000, 00 złotych -Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0626 T

więcej »

Zamówienie powyżej kwoty 130 000,00 złotych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 0613 T w m. Pawłów i nr 0608 T w m. Radkowice Kolonia

więcej »

Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych nr 0563T i 0617T w ramach zadania inwestycyjnego p.n. : „Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego”.

więcej »

Zamówienie powyżej kwoty 130 000, 00 złotych - Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych

więcej »

Zamówienie powyżej kwoty 130 000, 00 złotych - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych

więcej »
Strona 1 z 5 | | »