Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego”.

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Przebudowa drogi powiatowej nr 0630T Trzeszków – Pokrzywnica w m. Pokrzywnica

więcej »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko kamienna - Mirzec w m. Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego

więcej »

Przetarg nieograniczony - „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T – ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo”.

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000 euro - „ Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Pawłów nr: 0598 T, 0600T, 0601T i 0602T – wykonanie miejsc postojowych przy punktach przystankowych”.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Przebudowa drogi powiatowej nr 0630T Trzeszków – Pokrzywnica w m. Pokrzywnica.

więcej »
Strona 1 z 6 | | »