Zamówienie do 30 000 EURO -Remont wpustów ulicznych przy drodze powiatowej nr 0617 T ul. Piłsudskiego w Starachowicach

więcej »

Zamówienie do 30 000 EURO - Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 0604T w m. Jadowniki

więcej »

Zamówienie do 30 000 EURO -Prace remontowe na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego - 0612T, 0601T, 0567T

więcej »

Przetarg nieograniczony - Remont drogi powiatowej nr 0624 T- ul. Górna w miejscowości Krynki – Etap I

więcej »

Przetarg nieograniczony - Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec Podkowalów - Mirzec Poddąbrowa od km 2+330 do km 3+220

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych nr 0581T i 0616T

więcej »
Strona 1 z 4 | | »