Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Wykonanie podziału nieruchomości o nr działki 1249 obręb 0001 Starachowice w ciągu drogi powiatowej nr 6617T Starachowice - Lubienia

więcej »

Rozeznanie rynku - „Oczyszczenie rowu umocnionego w ciągu drogi powiatowej nr 0589T Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów , w m. Grabków”.

więcej »

Przetarg nieograniczony - Remont oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Naprawa umocnienia skarpy i chodnika po kolizji drogowej na ul. Iłżeckiej w Starachowicach.

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wąchock

więcej »

Przetarg nieograniczony - Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »
Strona 1 z 2 | | »