Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Uzupełnienie ubytku w skarpie nasypu w okolicach mostu w m. Wieloborowice przy drodze powiatowej nr 0603 T

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Przebudowa drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna na ul. Majówka w Starachowicach – opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Remont chodnika oraz elementów odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0612 T i 0903 T

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Uzupełnienie ubytku w skarpie nasypu w okolicach mostu w m. Wieloborowice przy drodze powiatowej nr 0603 T

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Przebudowa drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna na ul. Majówka w Starachowicach – opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Remont odwodnienia liniowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0582T w m. Wąchock , ul. Langiewicza

więcej »
Strona 1 z 6 | | »