Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635 mb w m. Szerzawy – opracowanie dokumentacji projektowej

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia na odc. Bronkowice – Jaźwiny”

więcej »

Przetarg nieograniczony - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowice w technologii recyklingu przy założeniu 30% materiału Inwestora (odzysk materiału z nawierzchni przez Wykonawcę).

więcej »

Zamówienie owartości do 30 000 euro - Zaprojektowanie i wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Majówka w Starachowicach

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Obsługa laboratoryjna zadań inwestycyjnych drogowych, realizowanych przez ZDP w Starachowicach w roku 2018.

więcej »

Przetarg nieograniczony - Remont oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »
Strona 1 z 4 | | »