Przetarg nieograniczony - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Starachowice

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Remont poboczy przy drodze powiatowej nr 0612T w m. Rzepin Drugi.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Remont uszkodzonych barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w m. Mirzec Ogrody

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Wytyczenie wraz ze stabilizacja w terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody , Gmina Brody , obręb Krynki o numerach ewidencyjnych: 113/1, 118 oraz obręb Brody o numerach ewidencyjnych:193/2, 193/4, 47/3, 47/4, 47/5, 48/1,52, 53/3, 53/4, 53/6, 1332/1.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

więcej »

Przetarg nieograniczony - Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Starachowice

więcej »
Strona 1 z 4 | | »