Zamówienie poniżej 130 tysięcy złotych - Oczyszczenie rowu umocnionego w ciągu drogi powiatowej nr 0598T Dąbrowa Dolna - Grabków - Bostów w m. Grabków.

więcej »

Zamówienie poniżej 130 tysięcy złotych - Wykonanie podziału działek zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1781T (0600T) Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie – Łomno w miejscowości Łomno.

więcej »

Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych - Remont pobocza jezdni oraz skarpy nasypu przy drodze powiatowej nr 0603T w m. Brzezie.

więcej »

Zamówienie powyżej 130 000,00 złotych: Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych

więcej »

Zamówienie powyżej 130 000,00 złotych: Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych

więcej »

Zamówienie powyżej 130 000,00 złotych: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych

więcej »
Strona 1 z 4 | | »