Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Wykonanie okresowej kontroli rocznej obiektów mostowych oraz przepustów zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 0561 T w msc. Mirzec-Poddąbrowa

więcej »

Zamówienie w trybie podstawowym powyżej kwoty 130 000,00 złotych - Przebudowa drogi powiatowej nr 0607T Radkowice – Szerzawy od km 0+980 do km 1+325 – zabezpieczenie dna wąwozu – etap I

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 0561 T w miejscowości Mirzec-Poddąbrowa

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Wykonanie podziału działek przy drodze powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy - Ostrożanka

więcej »
Strona 1 z 5 | | »