Zamówienie do 30 000 euro - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów”.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Remont elementów odwodnienia pasa drogowego dróg powiatowych uszkodzonych podczas nawalnych opadów deszczu w dniu 02 sierpnia 2019 r – remont umocnienia rowu, skarp, nasypów, poboczy i przepustów dróg powiatowych nr 0603T, 0630T, 0600T, 0608T, 0598T, 0563T.

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Przetarg nieograniczony - Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Remont elementów odwodnienia pasa drogowego dróg powiatowych uszkodzonych podczas nawalnych opadów deszczu w dniu 02 sierpnia 2019 r – remont umocnienia rowu, skarp, nasypów, poboczy i przepustów drogi powiatowe nr 0603T, 0630T, 0600T, 0608T, 0598T, 0563T.

więcej »

Przetarg nieograniczony - Remont drogi powiatowej nr 0600T Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie – Łomno od km 2+670 do km 3+661

więcej »
Strona 1 z 3 | | »