Zamówienie do 30 000 euro - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych nr 0581T i 0616T

więcej »

Przetarg nieograniczony - Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Starachowice.

więcej »

Przetarg nieograniczony - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Starachowice

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. województwa świętokrzyskiego (Pastwiska) polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Małyszyn „ – etap I.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Wykonanie rocznych przeglądów dróg na terenie Powiatu Starachowickiego.

więcej »
Strona 1 z 3 | | »