wykaz

Wykaz dróg powiatowych

Ustalenie przebiegu dróg powiatowych, zgodnie z art. 12, pkt 11 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6a , ust. 3 ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych, leży w gestii rady powiatu.

Rada Powiatu w Starachowicach uchwałą nr XLII/345/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. określiła przebieg dróg powiatowych na terenie naszego powiatu.

Przebieg dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

L.p.

Nr ewid. drogi

Nazwa drogi i opis przebiegu

1

1761 T

Nazwa drogi: Skarżysko-Kamienna - Mirzec
Przebieg drogi: (Grzybowa Góra) gr. administr. powiatu – Gadka – Mirzec-Ogrody –Mirzec, ul. Jaśminowa - do dr. woj. nr 744

2

1762 T

Nazwa drogi: Jagodne – Grzybowa Góra
Przebieg drogi: (Zbijów Duży) gr. administr. woj. świętokrzysk., gr. powiatu – Jagodne – gr. administr. powiatu (Grzybowa Góra)

3

1768 T

Nazwa drogi: Jagodne - Gadka
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1762T – Jagodne – Gadka – do dr. powiat. nr 1761T

4

1769 T

Nazwa drogi: Mirzec-Podkowalów – Mirzec-Poddąbrowa
Przebieg drogi: od dr. dojazdowej do pól – Mirzec-Podkowalów – Mirzec-Poddąbrowa – do dr. powiat. nr 1770T

5

1770 T

Nazwa drogi: Mirzec-Ogrody – Mirzec-Poddąbrowa – Tychów Stary

Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1761T – Mirzec-Ogrody – Mirzec-Poddąbrowa – Mirzec-Malcówki – Tychów Stary Podlesie – do dr. woj. nr 744

6

1771 T

Nazwa drogi: Mirzec – Wąchock
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 744 – Mirzec, ul. Langiewicza – Wąchock, ul. Radomska i ul. Kolejowa – do dr. kraj nr. 42

7

1772 T

Nazwa drogi: przez wieś Mirzec-Malcówki
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 744 – przez wieś Mirzec-Malcówki – do dr. powiat. nr 1770T

8

1773 T

Nazwa drogi: Tychów Nowy – Ostrożanka
Przebieg drogi: od m. Tychów Nowy – przez wieś (wspólny przebieg z drogą powiat. nr 1774T od drogi do ujęcia wody w m. Trębowiec do skrzyżowania z dr. powiat. nr 1774T w kierunku m. Seredzice) – Ostrożanka przez wieś – do dr. powiat. nr 1775T

9

1774 T

Nazwa drogi: Tychów Nowy – Tychów Stary
Przebieg drogi: (Seredzice) gr. administr. woj. świętokrz., gr. powiatu – Tychów Nowy (wspólny przebieg z dr powiat. nr 1773T do skrzyżowania z dr. do ujęcia wody w m. Trębowiec) – Tychów Stary – do dr. woj. nr 744

10

1775 T

Nazwa drogi: Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn Górny
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 744 – Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn Górny – gr. administr. woj. świętokrz., gr. powiatu (Pastwiska)

11

1776 T

Nazwa drogi: Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1775T – Małyszyn Górny ( szkoła ) – Małyszyn Dolny – do dr. powiat. nr 1775T

12

1778 T

Nazwa drogi: Osiny–Mokra Niwa – Trębowiec Krupów – Trębowiec Duży
Przebieg drogi: od dr. gminnej nr 347014T – Osiny–Mokra Niwa – Trębowiec Krupów – Trębowiec Duży – skrzyżowanie z dr. woj. nr 744 – Trębowiec Duży - gr. administr. woj. świętokrzysk., gr. powiatu (Zbijów Mały)

13

1763 T

Nazwa drogi: Majków - Marcinków - Wąchock
Przebieg drogi: (Michałów) gr. administr. powiatu – Marcinków – Wąchock, ul. Św. Rocha – do dr powiat. nr 1771T (ul. Kolejowa)

14

1779 T

Nazwa drogi: przez wieś Wielka Wieś
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42 – Wielka Wieś przez wieś – do drogi wewnętrznej UMiG Wąchock

15

1764 T

Nazwa drogi: Parszów - Majków
Przebieg drogi: od dr. kraj nr 42 – Parszów ( ul. Młyńska ) – do gr. administr. powiatu (Majków)

16

1765 T

Nazwa drogi: Skarżysko-Kamienna – Majków - Parszów
Przebieg drogi: (Majków) gr. administr. powiatu – Parszów, ul. Górna – do dr. kraj. nr 42

17

1758 T

Nazwa drogi: Suchedniów – Mostki - Parszów
Przebieg drogi: (Mostki) gr. administr. powiatu – Parszów, ul. Kamieniczki – do dr. kraj. nr 42

18

1780 T

Nazwa drogi: Rataje - Starachowice
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1400T – Rataje – Starachowice, ul. Nowowiejska, ul. 6-go Września i ul. Miodowa ( na odc. od ul. 6-go Września do skrzyżow. z dr. kraj. nr 42 ) – do dr. kraj. nr 42

19

1400 T

Nazwa drogi: Wąchock – Siekierno - Leśna
Przebieg drogi: od dr. kraj nr 42 – Wąchock, ul. Langiewicza – Rataje – do gr. administr. powiatu (Siekierno)

20

1410 T

Nazwa drogi: Dąbrowa Dolna – Grabków - Stary Bostów
Przebieg drogi: (Dąbrowa Dolna) gr. administr. powiatu – Grabków – Krajków – Łomno – Modrzewie – Stary Bostów – do dr. woj. nr 756

21

1781 T

Nazwa drogi: Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie - Łomno
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1412T – Kolonia – Rzepin Pierwszy – Rzepinek – Szerzawy Nowe – skrzyż. z dr. woj. nr 752 – Brzezie – dr. powiat nr 1590T (wspólny przebieg z drogą powiat. nr 1590T do skrzyżow. w kierunku m. Łomno) –Łomno Parcele – do dr. powiat. nr 1410 T

22

1782 T

Nazwa drogi: Łomno - Zarzecze
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1410T – Łomno Parcele – Łomno Zarzecze – do dr. gminnej nr 362028T

23

1783 T

Nazwa drogi: Tarczek - Grabków
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 – Tarczek – Komorniki – Grabków – do dr. powiat. nr 1410T

24

1590 T

Nazwa drogi: Szerzawy – Chybice – Wieloborowice - Garbacz
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 – Szerzawy – Brzezie – Wawrzeńczyce – Chybice – skrzyżow. z dr. woj. nr 756 – Chybice – Trzeszków – Wieloborowice – do gr. administr. powiatu (Czażów)

25

1784 T

Nazwa drogi: Jadowniki - Ambrożów
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 – Jadowniki – Jadowniki Górne – Stary Jawor – Nowy Jawor – Ambrożów – do dr. woj. nr 756

26

1785 T

Nazwa drogi: Rzepinek – Świślina - Szerzawy
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1781T – Rzepinek – Świślina Dolna – Świślina Górna – Szerzawy Stare Drugie – Szerzawy – do dr. woj. nr 752

27

1786 T

Nazwa drogi: Radkowice - Szerzawy
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1412T – Radkowice – Izwola – Szerzawy – do dr. powiat. nr 1785T

28

1412 T

Nazwa drogi: Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia
Przebieg drogi: (Siekierno) gr. administr. powiatu – Bronkowice Jaźwiny – Bronkowice – Radkowice Kolonia – Radkowice – Rzepin Kolonia – do dr. woj. nr 756.

29

1415 T

Nazwa drogi: Bodzentyn – Śniadka - Tarczek
Przebieg drogi: (Śniadka) gr. administr. powiatu – Tarczek – do dr. woj. nr 752

30

1787 T

Nazwa drogi: Rzepin - Dąbrowa
Przebieg drogi: od dr. gminnej nr 362011T – przez wieś Rzepin Pierwszy – skrzyżow. z dr. woj. nr 756 – przez wieś Rzepin Drugi – Dąbrowa - do dr. powiat. nr 1788T

31

1788 T

Nazwa drogi: Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa - Pawłów
Przebieg drogi: (od skrzyżow. z ul. Iłżecką) Starachowice, ul. Długa – Adamów, ul. Starachowicka i ul. Szkolna – Styków, ul. Kolejowa i ul. Słoneczna – skrzyżow. z dr. kraj. nr 42 – Styków, ul. Kościelna – Jabłonna, ul. Szeroka - Dąbrowa- Dąbrowa Pawłowska – Biedów – Pawłów – do dr. woj. nr 756

32

1789 T

Nazwa drogi: przez wieś Kuczów
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42- Kuczów przez wieś, ul. Pogodna ( do skrzyżowania z ul. Wysoką ) i
ul. Wysoka - do gr. administr. m. Starachowice

33

1790 T

Nazwa drogi: przez wieś Adamów
Przebieg drogi: od dr. powiat nr 1788T (ul. Starachowicka) – Adamów, ul. Górna – do dr. powiat. nr 1788T (ul. Szkolna)

34

1791 T

Nazwa drogi: Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków
Przebieg drogi: Starachowice – od skrzyżow. z drogą woj. nr 744 ( ul. Armii Krajowej ) –
ul. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego – do skrzyżow. z ul. Iłżecką – ul. Zgodna – ul. Warszawka – Dziurów,
ul. Słoneczna, ul. Spokojna ( do skrzyż. z ul. Św. Jana ) i ul. Św. Jana – Styków, ul. Starotorze - do dr. powiat. nr 1788T

35

1792 T

Nazwa drogi: Starachowice - Lubienia
Przebieg drogi: Starachowice, od skrzyżowania z dr. kraj. nr 42 – ul. Radomska (do skrzyżow. z ul. Sportową) – ul. Hutnicza – ul. Marszałka Piłsudskiego – ul. Kolejowa – ul. Spółdzielcza – ul. Targowa – ul. Iłżecka – Lubienia, ul. Starachowicka – do dr. kraj. nr 9

36

1793 T

Nazwa drogi: Lipie – Henryk „Szyb”
Przebieg drogi: od gr. Lasów Państwowych – Lipie, ul. Starachowicka i ul. Henryk Szyb – do dr. powiat. nr 1792T

37

1794 T

Nazwa drogi: Lubienia – Lubienia „Komorniki”
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 9 – Lubienia, ul. Zachodnia i ul. Leśna ( od skrzyż. z ul. Zachodnią ) – do dr. powiat. nr 1792T

38

1795 T

Nazwa drogi: Lubienia – Budy Brodzkie - Młynek
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 9 – Lubienia, ul. Wschodnia – Młynek, ul. Przymiarki – Budy Brodzkie, ul. Północna – Młynek, ul. Działki i ul. Podgórska – do dr. kraj. nr 9

39

1796 T

Nazwa drogi: Brody – Staw Kunowski - Rudnik
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1800T – Brody, ul. Radomska, ul. Szkolna i ul. Piaskowa – Staw Kunowski, ul. Klonowa – Rudnik, ul. Stawowa – do dr. kraj. nr 9

40

1797 T

Nazwa drogi: Bór Kunowski – Staw Kunowski
Przebieg drogi: od gr. Lasów Państwowych, Bór Kunowski, ul. 4-go Lipca i ul. Leśna ( od skrzyż. z ul. 4-go Lipca ) – Staw Kunowski, ul. Szkolna – do dr. powiat. nr 1796T

41

1798 T

Nazwa drogi: Krynki Duże - Rudnik
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1799T – Krynki, ul. Długa – Rudnik – do dr. kraj. nr 9

42

1799 T

Nazwa drogi: Brody – Krynki Duże – Krynki Małe
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1800T – Brody – Krynki, ul. Kościelna i ul. Górna – do dr. kraj nr 42

43

1800 T

Nazwa drogi: Krynki – Brody - Krynki
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42 – Brody i Krynki, ul. Starachowicka – Krynki, ul. Ostrowiecka – do dr. kraj nr 9

44

1801 T

Nazwa drogi: Styków – Ruda - Brody
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1788T w m. Styków – Ruda, ul. Widok i ul. Nad Zalewem ( od skrzyż. z ul. Widok ) – Brody, ul. Sportowa - do dr. powiat nr 1796T

45

1802 T

Nazwa drogi: Styków - Kałków
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42 – Styków – Kałków- do dr. gminnej nr 362004T

46

1803 T

Nazwa drogi: Dąbrowa - Kałków
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1788T – Dąbrowa Chybicka – Kałków – do dr. powiat nr 1802T

47

1804 T

Nazwa drogi: Pawłów – Bukówka - Zapniów
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 756 – Pawłów - Bukówka – Bukówka Zapniów

48

1805 T

Nazwa drogi: Trzeszków - Pokrzywnica
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1590T – Trzeszków – Pokrzywnica (szkoła)

49

1806 T

Nazwa drogi: Chybice - Fajka
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 756 – Chybice przez wieś – do końca wsi

50

1416 T

Nazwa drogi: Sosnówka - Włochy - Wieloborowice
Przebieg drogi: (Włochy) gr. administr. powiatu – Wieloborowice – do dr. powiat. nr 1590T

51

1807 T

Nazwa drogi: Kałków – „Wióry” Zapora – Doły Biskupie
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 1802T – Kałków – „Wióry” Zapora – do gr. administr. powiatu (Doły Biskupie)

52

1808 T

Nazwa drogi: Starachowice, ul. Dworcowa – ul. M. Piłsudskiego
Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. Kolejową – ul. Dworcowa – do skrzyżowania z ul. M. Piłsudskiego – ul. M. Piłsudskiego (odc. jednokierunkowy) – skrzyż. z ul. Kościuszki – do skrzyżowania z ul. Kolejową

53

1809 T

Nazwa drogi: Starachowice, ul. Radomska
Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. 1-go Maja i ul. Jadwigi Kaczyńskiej (od granicy działki ewidencyjnej drogi wojewódzkiej nr 744) – ul. Radomska – do skrzyżowania z ul. Hutniczą i ul. Marszałka Piłsudskiego

54

1810 T

Nazwa drogi: Starachowice, ul. Benedyktyńska
Przebieg drogi: od ul. Targowej (przejazd kolejowy) – ul. Benedyktyńska – do skrzyżowania z dr. kraj. nr 42

55

1811 T

Nazwa drogi: Starachowice, ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna
Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. Radomską (dr. woj. nr 744) – ul. Szkolna – Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna – do skrzyżowania z dr. powiat. nr 1793T

Wykaz dróg powiatowych -  DROGI MIEJSKIE

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

Długość drogi (km)

1

1792 T + 1809T

Ul. Radomska STARACHOWICE

0,794 km

2

1791 T

Ul. Wyszyńskiego STARACHOWICE

0,340  km

3

1792 T

Ul. Iłżecka STARACHOWICE

2,700 km

4

1792 T + 1808T

Ul. Piłsudskiego STARACHOWICE (1,341 km) + (0,361 km)

1,702 km

5

1792 T

Ul. Targowa STARACHOWICE

0,271 km

6

1810 T

Ul. Benedyktyńska STARACHOWICE

1,078  km

7

1792 T

Ul. Kolejowa STARACHOWICE

0,647 km

8

1808 T

Ul. Dworcowa STARACHOWICE

0,080  km

9

1792 T

Ul. Hutnicza STARACHOWICE

0,192  km

10

1792 T

Ul. Spółdzielcza STARACHOWICE

0,314 km

11

1811 T

Ul. Majówka STARACHOWICE

0,828  km

12

1811 T

Ul. Oświatowa   STARACHOWICE

0,399 km

13

1811 T

Ul. Szkolna STARACHOWICE

0,970  km

14

1811 T

Ul. Leśna STARACHOWICE

2,271  km

15

1780 T

Ul. Miodowa STARACHOWICE

0,118  km

16

1780 T

Ul. 6 Września STARACHOWICE

1,265  km

17

1791 T

Ul. Zgodna STARACHOWICE

2,720 km

18

1780 T

Ul. Nowowiejska STARACHOWICE

1,967 km

19

1788 T

Ul. Długa  STARACHOWICE

1,964  km

20

1791 T

Ul. Warszawka STARACHOWICE

1,200  km

RAZEM

21,820 km

21

1771 T

Ul Kolejowa i ul. Radomska WĄCHOCK

2,100 km

22

1763 T

Ul. Św. Rocha WĄCHOCK

1,800  km

23

1779 T

Ul. Od W. Wsi do DK 42 WĄCHOCK

0,240  km

24

1400 T

Ul. Langiewicza WĄCHOCK

0,850 km

RAZEM

4,990 km

RAZEM

STARACHOWICE + WĄCHOCK

26,810 km

Wykaz dróg powiatowych - DROGI POZAMIEJSKIE

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

Długość drogi (km)

1

1761 T

Skarżysko-Kamienna – Mirzec

6,027 km

2

1762 T

(Zbijów Duży) gr. woj. świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra

3,577 km

3

1768 T

Jagodne – Gadka

2,252 km

4

1769 T

Mirzec-Podkowalów – Mirzec–Poddąbrowa

4,040 km

5

1770 T

Mirzec-Ogrody – Mirzec-Poddąbrowa – Tychów Stary

6,080 km

6

1771 T

Mirzec – Wąchock  (bez ulicy Kolejowej i Radomskiej w Wąchocku)

5,800 km

7

1772 T

Przez wieś Mirzec-Malcówki

1,740 km

8

1773 T

Tychów Nowy – Ostrożanka

5,180 km

9

1774 T

(Seredzice) gr. woj. świętokrzyskiego – Tychów Nowy – Tychów Stary

3,380 km

10

1775 T

Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska)

4,790 km

11

1776 T

Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny

3,340 km

12

1778 T

Osiny–Mokra Niwa – Trębowiec Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały)

6,014 km

13

1763 T

Majków – Marcinków – Wąchock (bez ulicy Św. Rocha w Wąchocku)

2,715 km

14

1779 T

Przez wieś Wielka Wieś (bez odcinka od Wielkiej Wsi do DK 42 w Wąchocku)

2,590 km

15

1764 T

Parszów – Majków

0,850 km

16

1765 T

Skarżysko–Kamienna – Majków - Parszów

0,550 km

17

1758 T

Suchedniów – Mostki – Parszów

1,310 km

18

1780 T

Rataje – Starachowice (bez ul. Miodowej, 6 Września i Nowowiejskiej w Starachowicach)

1,850 km

19

1400 T

Wąchock – Siekierno – Leśna (bez ul. Langiewicza w Wąchocku)

7,595 km

20

1410 T

Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów

6,650 km

21

1781 T

Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie – Łomno

7,450  km

22

1782 T

Łomno – Zarzecze

2,070 km

23

1783 T

Tarczek – Grabków

3,070 km

24

1590 T

Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka

10,140 km

25

1784 T

Jadowniki – Ambrożów

4,734 km

26

1785 T

Rzepinek – Świślina – Szerzawy

4,099 km

27

1786 T

Radkowice – Szerzawy

4,169 km

28

1412 T

Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia

10,870 km

29

1415 T

Bodzentyn – Śniadka – Tarczek

1,280 km

30

1787 T

Rzepin - Dąbrowa

6,349  km

31

1788 T

Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów (bez ul. Długiej w Starachowicach)

11,740 km

32

1789 T

Przez wieś Kuczów

1,924 km

33

1790 T

Przez wieś Adamów

2,850 km

34

1791 T

Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków (bez ul. Zgodnej, Warszawka i Wyszyńskiego w Starachowicach )

2,550 km

35

1792 T

Starachowice – Lubienia (bez ul. Radomskiej, Iłżeckiej, Piłsudskiego-1,552 km, Targowej, Kolejowej, Hutniczej i Spółdzielczej w Starachowicach)

3,960 km

36

1793 T

Lipie – Henryk "Szyb"

5,455 km

37

1794 T

Lubienia - Lubienia "Komorniki"

1,884 km

38

1795 T

Lubienia – Budy Brodzkie – Młynek

6,434 km

39

1796 T

Brody – Staw Kunowski – Rudnik

6,615 km

40

1797 T

Bór Kunowski – Staw Kunowski

4,274 km

41

1798 T

Krynki Duże – Rudnik

2,074 km

42

1799 T

Brody – Krynki Duże – Krynki Małe

3,240 km

43

1800 T

Krynki – Brody - Krynki

3,840 km

44

1801 T

Styków – Ruda – Brody

4,034 km

45

1802 T

Styków – Kałków

4,634 km

46

1803 T

Dąbrowa – Kałków

2,085 km

47

1804 T

Pawłów – Bukówka – Zapniów

4,784km

48

1805 T

Trzeszków – Pokrzywnica

2,520 km

49

1806 T

Chybice - Fajka

1,354 km

50

1416 T

Sosnówka – Włochy – Wieloborowice

0,440 km

51

1807 T

Kałków – „Wióry” Zapora – Doły Biskupie

2,844 km

52

1808 T

Starachowice – ul. Dworcowa – ul. Marszałka Piłsudskiego

Ujęta w tabeli DROGI MIEJSKIE

53

1809 T

Starachowice, ul. Radomska

Ujęta w tabeli DROGI MIEJSKIE

54

1810 T

Starachowice, ul. Benedyktyńska

Ujęta w tabeli DROGI MIEJSKIE

55

1811 T

Starachowice, ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna

Ujęta w tabeli DROGI MIEJSKIE

Razem:

210,096  km

Klasyfikacja dróg

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadzono odpowiednie klasy dróg:

  • autostrady, oznaczone symbolem A,
  • ekspresowe, oznaczone symbolem S,
  • główne, ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolem GP,
  • główne, oznaczone symbolem G,
  • zbiorcze, oznaczone symbolem Z,
  • lokalne, oznaczone symbolem L,
  • dojazdowe, oznaczone symbolem D.

Drogi zaliczone do jednej z kategorii, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające następującym klasom dróg:

1. drogi krajowe – klasy A, S, GP i wyjątkowo klasy G,
2. drogi wojewódzkie – klasy G, Z i wyjątkowo klasy GP,
3. drogi powiatowe – klasy G, Z i wyjątkowo klasy L,
4. drogi gminne – klasy L, D i wyjątkowo klasy Z.

Klasyfikację dróg Powiatu Starachowickiego przedstawia poniższa tabela.

Wykaz dróg i ulic na terenie Powiatu Starachowickiego z podziałem na klasy

Gdrogi powiatowe główne – centralna sieć dróg powiatowych, stanowiąca połączenia miast ze sobą, połączenia siedzib powiatu z siedzibami gmin, połączenia siedzib gmin ze sobą, odcinki drogi spełniające układ sieci, drogi obciążone ruchem komunikacji publicznej

Zdrogi powiatowe zbiorcze – uzupełniająca sieć dróg powiatowych, obciążona ruchem komunikacji publicznej, spełniająca przesłanki ustawy o drogach publicznych

Ldrogi powiatowe lokalne – do ewentualnego przekazania do gmin – nie spełniają przesłanek ustawy o drogach publicznych, nie stanowią połączenia miast, będących siedzibami powiatów siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą, brak jest regularnej komunikacji publicznej, drogi w większości stanowiące tylko dojazdy do wsi, po których odbywa się ruch lokalny.

Nr drogi
Klasa drogiNazwa odcinka drogi

MIASTO STARACHOWICE

1791 T Z ul. ks. Kardynała Wyszyńskiego (najazd na wiadukt od ul. Iłżeckiej)
1792 T Z ul. Iłżecka
1792 T / 1808T Z ul. Marszałka Piłsudskiego
1792 T Z ul. Targowa
1810 T Z ul. Benedyktyńska
1792 T Z ul. Kolejowa
1808 T Z

ul. Dworcowa

1792 T Z ul. Radomska
1792 T Z ul. Hutnicza
1792 T Z ul. Spółdzielcza
1811 T Z ul. Majówka
1811 T Z ul. Oświatowa
1811 T Z ul. Szkolna
1811 T Z ul. Leśna
1780 T Z ul. Miodowa
1780 T Z ul. 6-go Września
1791 T Z ul. Zgodna
1780 T Z ul. Nowowiejska
1788 T Z ul. Długa

GMINA BRODY

1792 T Z Starachowice - Lubienia
1788 T Z Styków - Pawłów
1788 T Z Starachowice- Adamów - Styków
1800 T Z Krynki - Brody
1802 T Z Styków - Kałków
1796 T Z Brody – Staw Kunowski – Rudnik
1801 T Z Styków - Brody
1799 T Z Krynki Fabryczne – Krynki Małe
1791 T Z Starachowice – Dziurów - Styków
1798 T Z Krynki Duże - Rudnik
1789 T L Kuczów przez wieś
1790 T L Adamów przez wieś
1793 T L Lipie – Henryk - Szyb
1794 T L Komorniki - Suszarnia
1795 T L Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie – Działki - Młynek
1797 T L Bór Kunowski – Staw Kunowski

GMINA MIRZEC

1761 T Z Skarżysko Kamienna – Mirzec
1771 T Z Mirzec - Wąchock
1775 T Z Stary Tychów – gr. woj. maz./Pastwiska/
1768 T Z Jagodne - Gadka
1774 T Z /Seredzice/ gr. woj. maz. – Nowy Tychów – Stary Tychów
1762 T Z Zbijów – Grzybowa Góra
1769 T L Podkowalów – Mirzec – Poddąbrowa
1770 T L Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – Tychów pod lasem
1772 T L Mirzec – Malcówki przez wieś
1773 T L Tychów Nowy - Ostrożanka
1776 T L Małyszyn Górny przez wieś
1778 T L Osiny – Krupów – Trębowiec Duży
1778 T L /Zbijów/ gr. woj. maz. – Trębowiec Duży

GMINA PAWŁÓW

1410 T Z Dąbrowa Dolna – Grabków - Bostów
1590 T Z Szerzawy - Chybice
1787 T Z Rzepin - Dąbrowa
1788 T Z Styków - Pawłów
1802 T Z Styków – Kałków
1803 T Z Dąbrowa - Kałków
1590 T Z Chybice – Wieloborowice - Szarotka
1781 T Z Szerzawy – Brzezie - Łomno
1783 T Z Tarczek - Grabków
1784 T Z Jadowniki - Ambrożów
1781 T Z Rzepin - Szerzawy
1412 T Z Siekierno – Radkowice - Rzepin
1415 T Z Bodzentyn – Śniadka - Tarczek
1782 T L Łomno - Zarzecze
1785 T L Rzepin – Świślina - Szerzawy
1786 T L Radkowice- Szerzawy
1787 T L Rzepin przez wieś
1804 T L Pawłów – Bukówka - Broniewice
1805 T L Trzeszków - Pokrzywnica
1806 T L przez wieś Chybice
1416 T L Sosnówka – Włochy – Wieloborowice
1807T Z Kałków - Wióry

GMINA WĄCHOCK

1771 T Z Mirzec – Wąchock (ul. Kolejowa i Radomska)
1763 T Z Majków – Marcinków – Wąchock (ul. Św. Rocha – 1565 mb)
1765 T Z Skarżysko-Kamienna – Majków - Parszów
1758 T Z Suchedniów - Parszów
1780 T Z Rataje - Starachowice
1400 T Z Wąchock – Siekierno – Leśna (ul. Langiewicza – 977mb)
1779 T L Wielka Wieś przez wieś (243 mb – do Wielkiej Wsi od „42”)
1764 T L Parszów – Majków Kolonia