wykaz

Wykaz dróg powiatowych

Ustalenie przebiegu dróg powiatowych, zgodnie z art. 12, pkt 11 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6a , ust. 3 ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych, leży w gestii rady powiatu.

Rada Powiatu w Starachowicach uchwałą nr XXX/232/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. określiła przebieg dróg powiatowych na terenie naszego powiatu. Poniżej prezentujemy załącznik do niniejszej uchwały, który zawiera następujące informacje:
- numer ewidencyjny drogi,
- nazwę drogi,
- opis przebiegu drogi.

Przebieg dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

L.p.

Nr ewid. drogi

Nazwa drogi i opis przebiegu

1

0557 T

Nazwa drogi: Skarżysko-Kamienna - Mirzec
Przebieg drogi: (Grzybowa Góra) gr. administr. powiatu – Gadka – Mirzec-Ogrody –Mirzec - do dr. woj. nr 744

2

0558 T

Nazwa drogi: (Zbijów Duży) gr. woj. świętokrzysk. – Jagodne – Grzybowa Góra
Przebieg drogi: (Zbijów Duży) gr. administr. woj. świętokrzysk., gr. powiatu – Jagodne – gr. administr. powiatu (Grzybowa Góra)

3

0559 T

Nazwa drogi: Jagodne - Gadka
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0558T – Jagodne – Gadka – do dr. powiat. nr 0557T

4

0560 T

Nazwa drogi: Mirzec-Podkowalów – Mirzec-Poddąbrowa
Przebieg drogi: od dr. dojazdowej do pól – Mirzec-Podkowalów – Mirzec-Poddąbrowa – do dr. powiat. nr 0561T

5

0561 T

Nazwa drogi: Mirzec-Ogrody – Mirzec-Poddąbrowa – Tychów Stary

Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0557T – Mirzec-Ogrody – Mirzec-Poddąbrowa – Mirzec-Malcówki – Tychów Stary Podlesie – do dr. woj. nr 744

6

0563 T

Nazwa drogi: Mirzec – Wąchock
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 744 – Mirzec, ul. Langiewicza – Wąchock, ul. Radomska i ul. Kolejowa – do dr. kraj nr. 42

7

0564 T

Nazwa drogi: przez wieś Mirzec-Malcówki
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 744 – przez wieś Mirzec-Malcówki – do dr. powiat. nr 0561T

8

0565 T

Nazwa drogi: Tychów Nowy – Ostrożanka
Przebieg drogi: od m. Tychów Nowy – przez wieś (wspólny przebieg z drogą powiat. nr 0566T od drogi do ujęcia wody w m. Trębowiec do skrzyżowania z dr. powiat. nr 0566T w kierunku m. Seredzice) – Ostrożanka przez wieś – do dr. powiat. nr 0567T

9

0566 T

Nazwa drogi: (Seredzice) gr. woj. świętokrzyskiego – Tychów Nowy – Tychów Stary
Przebieg drogi: (Seredzice) gr. administr. woj. świętokrz., gr. powiatu – Tychów Nowy (wspólny przebieg z dr powiat. nr 0565T do skrzyżowania z dr. do ujęcia wody w m. Trębowiec) – Tychów Stary – do dr. woj. nr 744

10

0567 T

Nazwa drogi: Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. woj. świętokrzysk. (Pastwiska)
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 744 – Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn Górny – gr. administr. woj. świętokrz., gr. powiatu (Pastwiska)

11

0568 T

Nazwa drogi: Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0567T – Małyszyn Górny ( szkoła ) – Małyszyn Dolny – do dr. powiat. nr 0567T

12

0570 T

Nazwa drogi: Osiny–Mokra Niwa – Trębowiec Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzys. (Zbijów Mały)
Przebieg drogi: od dr. gminnej nr 347014T – Osiny–Mokra Niwa – Trębowiec Krupów – Trębowiec Duży – skrzyżowanie z dr. woj. nr 744 – Trębowiec Duży - gr. administr. woj. świętokrzysk., gr. powiatu (Zbijów Mały)

13

0573 T

Nazwa drogi: Majków - Marcinków - Wąchock
Przebieg drogi: (Michałów) gr. administr. powiatu – Marcinków – Wąchock, ul. Św. Rocha – do dr powiat. nr 0563T (ul. Kolejowa)

14

0574 T

Nazwa drogi: przez wieś Wielka Wieś
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42 – Wielka Wieś przez wieś – do drogi wewnętrznej UMiG Wąchock

15

0575 T

Nazwa drogi: Parszów - Majków
Przebieg drogi: od dr. kraj nr 42 – Parszów ( ul. Młyńska ) – do gr. administr. powiatu (Majków)

16

0576 T

Nazwa drogi: Skarżysko-Kamienna – Majków - Parszów
Przebieg drogi: (Majków) gr. administr. powiatu – Parszów, ul. Górna – do dr. kraj. nr 42

17

0578 T

Nazwa drogi: Suchedniów – Mostki - Parszów
Przebieg drogi: (Mostki) gr. administr. powiatu – Parszów, ul. Kamieniczki – do dr. kraj. nr 42

18

0581 T

Nazwa drogi: Rataje - Starachowice
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0582T – Rataje – Starachowice, ul. Nowowiejska, ul. 6-go Września i ul. Miodowa ( na odc. od ul. 6-go Września do skrzyżow. z dr. kraj. nr 42 ) – do dr. kraj. nr 42

19

0582 T

Nazwa drogi: Wąchock – Siekierno - Leśna
Przebieg drogi: od dr. kraj nr 42 – Wąchock, ul. Langiewicza – Rataje – do gr. administr. powiatu (Siekierno)

20

0598 T

Nazwa drogi: Dąbrowa Dolna – Grabków - Bostów
Przebieg drogi: (Dąbrowa Dolna) gr. administr. powiatu – Grabków – Krajków – Łomno – Modrzewie – Bostów – do dr. woj. nr 756

21

0600 T

Nazwa drogi: Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie - Łomno
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0608T – Kolonia – Rzepin Pierwszy – Rzepinek – Szerzawy Nowe – skrzyż. z dr. woj. nr 752 – Brzezie – dr. powiat nr 0603T (wspólny przebieg z drogą powiat. nr 0603T do skrzyżow. w kierunku m. Łomno) –Łomno Parcele – do dr. powiat. nr 0598 T

22

0601 T

Nazwa drogi: Łomno - Zarzecze
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0598T – Łomno Parcele – Łomno Zarzecze – do dr. gminnej nr 362028T

23

0602 T

Nazwa drogi: Tarczek - Grabków
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 – Tarczek – Komorniki – Grabków – do dr. powiat. nr 0598T

24

0603 T

Nazwa drogi: Szerzawy – Chybice – Wieloborowice - Szarotka
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 – Szerzawy – Brzezie – Wawrzeńczyce – Chybice – skrzyżow. z dr. woj. nr 756 – Chybice – Trzeszków – Wieloborowice – do gr. administr. powiatu (Szarotka)

25

0604 T

Nazwa drogi: Jadowniki - Ambrożów
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 – Jadowniki – Jadowniki Górne – Jawór Stary – Jawór Nowy – Ambrożów – do dr. woj. nr 756

26

0606 T

Nazwa drogi: Rzepinek – Świślina - Szerzawy
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0600T – Rzepinek – Świślina Dolna – Świślina Górna – Szerzawy Stare Drugie – Szerzawy – do dr. woj. nr 752

27

0607 T

Nazwa drogi: Radkowice - Szerzawy
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0608T – Radkowice – Izwola – Szerzawy – do dr. powiat. nr 0606T

28

0608 T

Nazwa drogi: Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia
Przebieg drogi: (Siekierno) gr. administr. powiatu – Bronkowice Jaźwiny – Bronkowice – Radkowice Kolonia – Radkowice – Rzepin Kolonia – do dr. woj. nr 756.

29

0611 T

Nazwa drogi: Bodzentyn – Śniadka - Tarczek
Przebieg drogi: (Śniadka) gr. administr. powiatu – Tarczek – do dr. woj. nr 752

30

0612 T

Nazwa drogi: Rzepin - Dąbrowa
Przebieg drogi: od dr. gminnej nr 362011T – przez wieś Rzepin Pierwszy – skrzyżow. z dr. woj. nr 756 – przez wieś Rzepin Drugi – Dąbrowa - do dr. powiat. nr 0613T

31

0613 T

Nazwa drogi: Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa - Pawłów
Przebieg drogi: (od skrzyżow. z ul. Iłżecką) Starachowice, ul. Długa – Adamów, ul. Starachowicka i ul. Szkolna – Styków, ul. Kolejowa i ul. Słoneczna – skrzyżow. z dr. kraj. nr 42 – Styków, ul. Kościelna – Jabłonna, ul. Szeroka - Dąbrowa- Dąbrowa Pawłowska – Biedów – Pawłów – do dr. woj. nr 756

32

0614 T

Nazwa drogi: przez wieś Kuczów
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42- Kuczów przez wieś, ul. Pogodna ( do skrzyżowania z ul. Wysoką ) i
ul. Wysoka - do gr. administr. m. Starachowice

33

0615 T

Nazwa drogi: przez wieś Adamów
Przebieg drogi: od dr. powiat nr 0613 T – Adamów, ul. Górna – do dr. powiat. nr 0613T

34

0616 T

Nazwa drogi: Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków
Przebieg drogi: Starachowice – od skrzyżow. z drogą woj. nr 744 ( ul. Armii Krajowej ) –
ul. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego – do skrzyżow. z ul. Iłżecką – ul. Zgodna – ul. Warszawka – Dziurów,
ul. Słoneczna, ul. Spokojna ( do skrzyż. z ul. Św. Jana ) i ul. Św. Jana – Styków, ul. Starotorze - do dr. powiat. nr 0613T

35

0617 T

Nazwa drogi: Starachowice - Lubienia
Przebieg drogi: Starachowice, od skrzyżowania z dr. kraj. nr 42 – ul. Radomska (do skrzyżow. z ul. Sportową) – ul. Hutnicza – ul. Marszałka Piłsudskiego – ul. Kolejowa – ul. Spółdzielcza – ul. Targowa – ul. Iłżecka – Lubienia, ul. Starachowicka – do dr. kraj. nr 9

36

0618 T

Nazwa drogi: Lipie – Henryk „Szyb”
Przebieg drogi: od gr. Lasów Państwowych – Lipie, ul. Starachowicka i ul. Henryk Szyb – do dr. powiat. nr 0617T

37

0619 T

Nazwa drogi: Lubienia – Lubienia „Komorniki”
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 9 – Lubienia, ul. Zachodnia i ul. Leśna ( od skrzyż. z ul. Zachodnią ) – do dr. powiat. nr 0617T

38

0620 T

Nazwa drogi: Lubienia – Budy Brodzkie - Młynek
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 9 – Lubienia, ul. Wschodnia – Młynek, ul. Przymiarki – Budy Brodzkie, ul. Północna – Młynek, ul. Działki i ul. Podgórska – do dr. kraj. nr 9

39

0621 T

Nazwa drogi: Brody – Staw Kunowski - Rudnik
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0625T – Brody, ul. Radomska, ul. Szkolna i ul. Piaskowa – Staw Kunowski, ul. Klonowa – Rudnik, ul. Stawowa – do dr. kraj. nr 9

40

0622 T

Nazwa drogi: Bór Kunowski – Staw Kunowski
Przebieg drogi: od gr. Lasów Państwowych, Bór Kunowski, ul. 4-go Lipca i ul. Leśna ( od skrzyż. z ul. 4-go Lipca ) – Staw Kunowski, ul. Szkolna – do dr. powiat. nr 0621T

41

0623 T

Nazwa drogi: Krynki Duże - Rudnik
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0624T – Krynki, ul. Długa – Rudnik – do dr. kraj. nr 9

42

0624 T

Nazwa drogi: Brody – Krynki Duże – Krynki Małe
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0625T – Brody – Krynki, ul. Kościelna i ul. Górna – do dr. kraj nr 42

43

0625 T

Nazwa drogi: Krynki – Brody - Krynki
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42 – Brody i Krynki, ul. Starachowicka – Krynki, ul. Ostrowiecka – do dr. kraj nr 9

44

0626 T

Nazwa drogi: Styków – Ruda - Brody
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0613T w m. Styków – Ruda, ul. Widok i ul. Nad Zalewem ( od skrzyż. z ul. Widok ) – Brody, ul. Sportowa - do dr. powiat nr 0621T

45

0627 T

Nazwa drogi: Styków - Kałków
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42 – Styków – Kałków- do dr. gminnej nr 362004T

46

0628 T

Nazwa drogi: Dąbrowa - Kałków
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0613T – Dąbrowa Chybicka – Kałków – do dr. powiat nr 0627T

47

0629 T

Nazwa drogi: Pawłów – Bukówka - Zapniów
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 756 – Pawłów - Bukówka – Bukówka Zapniów

48

0630 T

Nazwa drogi: Trzeszków - Pokrzywnica
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0603T – Trzeszków – Pokrzywnica (szkoła)

49

0631 T

Nazwa drogi: Chybice - Fajka
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 756 – Chybice przez wieś – do końca wsi

50

0632 T

Nazwa drogi: Sosnówka - Włochy - Wieloborowice
Przebieg drogi: (Włochy) gr. administr. powiatu – Wieloborowice – do dr. powiat. nr 0603T

51

0903 T

Nazwa drogi: Kałków – „Wióry” Zapora – Doły Biskupie
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0627T – Kałków – „Wióry” Zapora – do gr. administr. powiatu (Doły Biskupie)

52

0904 T

Nazwa drogi: Starachowice ul. Dworcowa – ul. M. Piłsudskiego
Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. Kolejową – ul. Dworcowa – do skrzyżowania z ul. M. Piłsudskiego – ul. M. Piłsudskiego (odc. jednokierunkowy) – skrzyż. z ul. Kościuszki – do skrzyżowania z ul. Kolejową

53

0905 T

Nazwa drogi: Starachowice ul. Radomska
Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. 1-go Maja i ul. Jadwigi Kaczyńskiej (od granicy działki ewidencyjnej drogi wojewódzkiej nr 744) – ul. Radomska – do skrzyżowania z ul. Hutniczą i ul. Marszałka Piłsudskiego

54

0906 T

Nazwa drogi: Starachowice ul. Benedyktyńska
Przebieg drogi: od ul. Targowej (przejazd kolejowy) – ul. Benedyktyńska – do skrzyżowania z dr. kraj. nr 42

55

0907 T

Nazwa drogi: Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna
Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. Radomską (dr. woj. nr 744) – ul. Szkolna – Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna – do skrzyżowania z dr. powiat. nr 0618T

Wykaz dróg powiatowych -  DROGI MIEJSKIE

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

Długość drogi (km)

1

0617 T + 0905T

Ul. Radomska STARACHOWICE

0,794 km

2

0616 T

Ul. Wyszyńskiego STARACHOWICE

0,340  km

3

0617 T

Ul. Iłżecka STARACHOWICE

2,700 km

4

0617 T + 0904T

Ul. Piłsudskiego STARACHOWICE (1,552 km) + (0,150 km)

1,702 km

5

0617 T

Ul. Targowa STARACHOWICE

0,271 km

6

0906 T

Ul. Benedyktyńska STARACHOWICE

1,078  km

7

0617 T

Ul. Kolejowa STARACHOWICE

0,647 km

8

0904 T

Ul. Dworcowa STARACHOWICE

0,080  km

9

0617 T

Ul. Hutnicza STARACHOWICE

0,192  km

10

0617 T

Ul. Spółdzielcza STARACHOWICE

0,314 km

11

0907 T

Ul. Majówka STARACHOWICE

0,828  km

12

0907 T

Ul. Oświatowa   STARACHOWICE

0,399 km

13

0907 T

Ul. Szkolna STARACHOWICE

0,970  km

14

0907 T

Ul. Leśna STARACHOWICE

2,271  km

15

0581 T

Ul. Miodowa STARACHOWICE

0,118  km

16

0581 T

Ul. 6 Września STARACHOWICE

1,265  km

17

0616 T

Ul. Zgodna STARACHOWICE

2,720 km

18

0581 T

Ul. Nowowiejska STARACHOWICE

1,967 km

19

0613 T

Ul. Długa  STARACHOWICE

1,964  km

20

0616 T

Ul. Warszawka STARACHOWICE

1,200  km

RAZEM

21,820 km

21

0563 T

Ul Kolejowa i ul. Radomska WĄCHOCK

2,100 km

22

0573 T

Ul. Św. Rocha WĄCHOCK

1,800  km

23

0574 T

Ul. Od W. Wsi do DK 42 WĄCHOCK

0,240  km

24

0582 T

Ul. Langiewicza WĄCHOCK

0,850 km

RAZEM

4,990 km

RAZEM

STARACHOWICE + WĄCHOCK

26,810 km

Wykaz dróg powiatowych - DROGI POZAMIEJSKIE

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

Długość drogi (km)

1

0557 T

Skarżysko-Kamienna – Mirzec

6,027 km

2

0558 T

(Zbijów Duży) gr. woj. świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra

3,577 km

3

0559 T

Jagodne – Gadka

2,252 km

4

0560 T

Mirzec-Podkowalów – Mirzec–Poddąbrowa

4,040 km

5

0561 T

Mirzec-Ogrody – Mirzec-Poddąbrowa – Tychów Stary

6,080 km

6

0563 T

Mirzec – Wąchock  (bez ulicy Kolejowej i Radomskiej w Wąchocku)

5,800 km

7

0564 T

Przez wieś Mirzec-Malcówki

1,740 km

8

0565 T

Tychów Nowy – Ostrożanka

5,180 km

9

0566 T

(Seredzice) gr. woj. świętokrzyskiego – Tychów Nowy – Tychów Stary

3,380 km

10

0567 T

Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska)

4,790 km

11

0568 T

Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny

3,340 km

12

0570 T

Osiny–Mokra Niwa – Trębowiec Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały)

6,014 km

13

0573 T

Majków – Marcinków – Wąchock (bez ulicy Św. Rocha w Wąchocku)

2,715 km

14

0574 T

Przez wieś Wielka Wieś (bez odcinka od Wielkiej Wsi do DK 42 w Wąchocku)

2,590 km

15

0575 T

Parszów – Majków

0,850 km

16

0576 T

Skarżysko–Kamienna – Majków - Parszów

0,550 km

17

0578 T

Suchedniów – Mostki – Parszów

1,310 km

18

0581 T

Rataje – Starachowice (bez ul. Miodowej, 6 Września i Nowowiejskiej w Starachowicach)

1,850 km

19

0582 T

Wąchock – Siekierno – Leśna (bez ul. Langiewicza w Wąchocku)

7,595 km

20

0598 T

Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów

6,650 km

21

0600 T

Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie – Łomno

7,450  km

22

0601 T

Łomno – Zarzecze

2,070 km

23

0602 T

Tarczek – Grabków

3,070 km

24

0603 T

Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka

10,140 km

25

0604 T

Jadowniki – Ambrożów

4,734 km

26

0606 T

Rzepinek – Świślina – Szerzawy

4,099 km

27

0607 T

Radkowice – Szerzawy

4,169 km

28

0608 T

Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia

10,870 km

29

0611 T

Bodzentyn – Śniadka – Tarczek

1,280 km

30

0612 T

Rzepin - Dąbrowa

6,349  km

31

0613 T

Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów (bez ul. Długiej w Starachowicach)

11,740 km

32

0614 T

Przez wieś Kuczów

1,924 km

33

0615 T

Przez wieś Adamów

2,850 km

34

0616 T

Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków (bez ul. Zgodnej, Warszawka i Wyszyńskiego w Starachowicach )

2,550 km

35

0617 T

Starachowice – Lubienia (bez ul. Radomskiej, Iłżeckiej, Piłsudskiego-1,552 km, Targowej, Kolejowej, Hutniczej i Spółdzielczej w Starachowicach)

3,960 km

36

0618 T

Lipie – Henryk "Szyb"

5,455 km

37

0619 T

Lubienia - Lubienia "Komorniki"

1,884 km

38

0620 T

Lubienia – Budy Brodzkie – Młynek

6,434 km

39

0621 T

Brody – Staw Kunowski – Rudnik

6,615 km

40

0622 T

Bór Kunowski – Staw Kunowski

4,274 km

41

0623 T

Krynki Duże – Rudnik

2,074 km

42

0624 T

Brody – Krynki Duże – Krynki Małe

3,240 km

43

0625 T

Krynki – Brody - Krynki

3,840 km

44

0626 T

Styków – Ruda – Brody

4,034 km

45

0627 T

Styków – Kałków

4,634 km

46

0628 T

Dąbrowa – Kałków

2,085 km

47

0629 T

Pawłów – Bukówka – Zapniów

4,784km

48

0630 T

Trzeszków – Pokrzywnica

2,520 km

49

0631 T

Chybice - Fajka

1,354 km

50

0632 T

Sosnówka – Włochy – Wieloborowice

0,440 km

51

0903 T

Kałków – „Wióry” Zapora – Doły Biskupie

2,844 km

52

0904 T

Starachowice – ul. Dworcowa – ul. Marszałka Piłsudskiego

Ujęta w tabeli DROGI MIEJSKIE

53

0905 T

Starachowice, ul. Radomska

Ujęta w tabeli DROGI MIEJSKIE

54

0906 T

Starachowice, ul. Benedyktyńska

Ujęta w tabeli DROGI MIEJSKIE

55

0907 T

Starachowice, ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna

Ujęta w tabeli DROGI MIEJSKIE

Razem:

210,096  km

Klasyfikacja dróg

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadzono odpowiednie klasy dróg:

  • autostrady, oznaczone symbolem A,
  • ekspresowe, oznaczone symbolem S,
  • główne, ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolem GP,
  • główne, oznaczone symbolem G,
  • zbiorcze, oznaczone symbolem Z,
  • lokalne, oznaczone symbolem L,
  • dojazdowe, oznaczone symbolem D.

Drogi zaliczone do jednej z kategorii, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające następującym klasom dróg:

1. drogi krajowe – klasy A, S, GP i wyjątkowo klasy G,
2. drogi wojewódzkie – klasy G, Z i wyjątkowo klasy GP,
3. drogi powiatowe – klasy G, Z i wyjątkowo klasy L,
4. drogi gminne – klasy L, D i wyjątkowo klasy Z.

Klasyfikację dróg Powiatu Starachowickiego przedstawia poniższa tabela.

Wykaz dróg i ulic na terenie Powiatu Starachowickiego z podziałem na klasy

Gdrogi powiatowe główne – centralna sieć dróg powiatowych, stanowiąca połączenia miast ze sobą, połączenia siedzib powiatu z siedzibami gmin, połączenia siedzib gmin ze sobą, odcinki drogi spełniające układ sieci, drogi obciążone ruchem komunikacji publicznej

Zdrogi powiatowe zbiorcze – uzupełniająca sieć dróg powiatowych, obciążona ruchem komunikacji publicznej, spełniająca przesłanki ustawy o drogach publicznych

Ldrogi powiatowe lokalne – do ewentualnego przekazania do gmin – nie spełniają przesłanek ustawy o drogach publicznych, nie stanowią połączenia miast, będących siedzibami powiatów siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą, brak jest regularnej komunikacji publicznej, drogi w większości stanowiące tylko dojazdy do wsi, po których odbywa się ruch lokalny.

Nr drogi
Klasa drogiNazwa odcinka drogi

MIASTO STARACHOWICE

0616 T Z ul. ks. Kardynała Wyszyńskiego (najazd na wiadukt od ul. Iłżeckiej)
0617 T Z ul. Iłżecka
0617 T / 0904T Z ul. Marszałka Piłsudskiego
0617 T Z ul. Targowa
0906 T Z ul. Benedyktyńska
0617 T Z ul. Kolejowa
0904 T Z

ul. Dworcowa

0617 T Z ul. Radomska
0617 T Z ul. Hutnicza
0617 T Z ul. Spółdzielcza
0907 T Z ul. Majówka
0907 T Z ul. Oświatowa
0907 T Z ul. Szkolna
0907 T Z ul. Leśna
0581 T Z ul. Miodowa
0581 T Z ul. 6-go Września
0616 T Z ul. Zgodna
0581 T Z ul. Nowowiejska
0613 T Z ul. Długa

GMINA BRODY

0617 T Z Starachowice - Lubienia
0613 T Z Styków - Pawłów
0613 T Z Starachowice- Adamów - Styków
0625 T Z Krynki - Brody
0627 T Z Styków - Kałków
0621 T Z Brody – Staw Kunowski – Rudnik
0626 T Z Styków - Brody
0624 T Z Krynki Fabryczne – Krynki Małe
0616 T Z Starachowice – Dziurów - Styków
0623 T Z Krynki Duże - Rudnik
0614 T L Kuczów przez wieś
0615 T L Adamów przez wieś
0618 T L Lipie – Henryk - Szyb
0619 T L Komorniki - Suszarnia
0620 T L Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie – Działki - Młynek
0622 T L Bór Kunowski – Staw Kunowski

GMINA MIRZEC

0557 T Z Skarżysko Kamienna – Mirzec
0563 T Z Mirzec - Wąchock
0567 T Z Stary Tychów – gr. woj. maz./Pastwiska/
0559 T Z Jagodne - Gadka
0566 T Z /Seredzice/ gr. woj. maz. – Nowy Tychów – Stary Tychów
0558 T Z Zbijów – Grzybowa Góra
0560 T L Podkowalów – Mirzec – Poddąbrowa
0561 T L Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – Tychów pod lasem
0564 T L Mirzec – Malcówki przez wieś
0565 T L Tychów Nowy - Ostrożanka
0568 T L Małyszyn Górny przez wieś
0570 T L Osiny – Krupów – Trębowiec Duży
0570 T L /Zbijów/ gr. woj. maz. – Trębowiec Duży

GMINA PAWŁÓW

0598 T Z Dąbrowa Dolna – Grabków - Bostów
0603 T Z Szerzawy - Chybice
0612 T Z Rzepin - Dąbrowa
0613 T Z Styków - Pawłów
0627 T Z Styków – Kałków
0628 T Z Dąbrowa - Kałków
0603 T Z Chybice – Wieloborowice - Szarotka
0600 T Z Szerzawy – Brzezie - Łomno
0602 T Z Tarczek - Grabków
0604 T Z Jadowniki - Ambrożów
0600 T Z Rzepin - Szerzawy
0608 T Z Siekierno – Radkowice - Rzepin
0611 T Z Bodzentyn – Śniadka - Tarczek
0601 T L Łomno - Zarzecze
0606 T L Rzepin – Świślina - Szerzawy
0607 T L Radkowice- Szerzawy
0612 T L Rzepin przez wieś
0629 T L Pawłów – Bukówka - Broniewice
0630 T L Trzeszków - Pokrzywnica
0631 T L przez wieś Chybice
0632 T L Sosnówka – Włochy – Wieloborowice
0903T Z Kałków - Wióry

GMINA WĄCHOCK

0563 T Z Mirzec – Wąchock (ul. Kolejowa i Radomska)
0573 T Z Majków – Marcinków – Wąchock (ul. Św. Rocha – 1565 mb)
0576 T Z Skarżysko-Kamienna – Majków - Parszów
0578 T Z Suchedniów - Parszów
0581 T Z Rataje - Starachowice
0582 T Z Wąchock – Siekierno – Leśna (ul. Langiewicza – 977mb)
0574 T L Wielka Wieś przez wieś (243 mb – do Wielkiej Wsi od „42”)
0575 T L Parszów – Majków Kolonia