inwestycje

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych


1. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice – Lubienia
• wartość zadania 192 525,75 zł
• wartość dofinasowania 96 000,00 zł
• zakres rzeczowy:
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na dojazdach do przejścia,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


2. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgodnej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków
• wartość zadania 155 994,75 zł zł
• wartość dofinasowania 64 000,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


3. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków
• wartość zadania 156 978,75 zł
• wartość dofinasowania 72 000,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


4. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Oświatowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna
• wartość zadania 91 930,20 zł
• wartość dofinasowania 72 000,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie azylu dla pieszych,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome w kolorze biało-czerwonym,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych pomalowanych farbą fluorescencyjną dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


5. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka -ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 14
• wartość zadania 249 999,96 zł
• wartość dofinasowania 199 999,00 zł
• zakres rzeczowy:
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- wymiana nawierzchni na istniejącej zatoce autobusowej,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


6. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach , w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka-ul. Leśna
• wartość zadania 249 999,96 zł
• wartość dofinasowania 199 999,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
- wymiana istniejącej nawierzchni jezdni w obszarze oddziaływania,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- wymiana nawierzchni na zatoce autobusowej,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- ustawienie barierek chodnikowych w celu ukierunkowania ruchu pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


7. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka - ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 27A
• wartość zadania 249 999,96 zł
• wartość dofinasowania 199 999,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wymiana istniejącej nawierzchni jezdni w obszarze oddziaływania,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- wymiana nawierzchni na istniejącej zatoce autobusowej,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


8. Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0613 T (ul. Długa) z drogą gminną nr 304003T (ul. Najświętszej Marii Panny) w miejscowości Starachowice
• wartość zadania 402 043,95 zł
• wartość dofinasowania 160 000,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wymiana istniejącej nawierzchni jezdni w obszarze oddziaływania przejścia,
- odnowienie, przebudowa odwodnienia drogowego w obrębie przejść dla pieszych,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych


9. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Iłżeckiej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia na wysokości nieruchomości ul. Iłżecka 57b
• wartość zadania 220 514,40 zł
• wartość dofinasowania 96 000,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wymiana nawierzchni jezdni w obszarze oddziaływania przejścia,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome w kolorze biało-czerwonym,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych pomalowanych farbą fluorescencyjną dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- ustawienie barierek chodnikowych w celu ukierunkowania ruchu pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


10. Rozbudowa przejścia dla pieszych w msc. Trębowiec Duży, w ciągu drogi powiatowej nr 0570 T Osiny–Mokra Niwa–Trębowiec Krupów–Trębowiec Duży– gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały)
• wartość zadania 227 107,20 zł
• wartość dofinasowania 181 685,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome w kolorze biało- czerwonym,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne uzupełnione tabliczkami T-27,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na dojazdach do przejścia,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


11. Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626 T -ul. Nad Zalewem z drogą gminną 313035 T -ul. Panoramiczna w msc. Ruda
• wartość zadania 343 993,49 zł
• wartość dofinasowania 200 000,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych,
- wymiana istniejącej nawierzchni jezdni w obszarze oddziaływania przejścia,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- wykonanie stabilizacji pobocza o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


12. Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul. Kolejowa) z drogą powiatową nr 0573 T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock
• wartość zadania 577 644,22 zł
• wartość dofinasowania 462 115,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wymiana istniejącej nawierzchni jezdni w obszarze oddziaływania przejścia,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na dojeździe do przejścia dla pieszych od strony DK42,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych


13. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec – Wąchock
• wartość zadania 281 900,35 zł
• wartość dofinasowania 200 000,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- wymiana istniejącej nawierzchni jezdni w obszarze oddziaływania przejścia,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na dojeździe do przejścia dla pieszych od strony przejazdu kolejowego,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


14. Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w msc. Małyszyn Górny, na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567 T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568 T Małyszyn Górny - Małyszyn Dolny
• wartość zadania 249 161,10 zł
• wartość dofinasowania 199 328,00 zł
• zakres rzeczowy:
- grubowarstwowe oznakowanie poziome w kolorze biało-czerwonym,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne z tabliczką T-27,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na dojazdach do przejść dla pieszych,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- ustawienie nad jezdnią drogi głównej dwustronnego radarowego wyświetlacza prędkości,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia


15. Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO
• wartość zadania 149 464,68 zł
• wartość dofinasowania 119 571,00 zł
• zakres rzeczowy:
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na dojazdach do przejścia,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych pomalowanych farbą fluorescencyjną dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych


16. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO
• wartość zadania 149 977,59 zł
• wartość dofinasowania 119 982,00 zł
• zakres rzeczowy:
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- odnowienie istniejącego chodnika dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia,
- grubowarstwowe oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe D-6 aktywne,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na dojazdach do przejścia,
- zastosowanie pasów ostrzegawczych pomalowanych farbą fluorescencyjną dla osób niewidomych i niedowidzących przed wejściem na przejście dla pieszych,
- ustawienie barierek chodnikowych U-12A,
- wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec-Podkowalów - Mirzec-Poddąbrowa od km 2+330 do km 3+220.

Na realizację zadania Powiat Starachowicki uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa, tj. Funduszu Dróg Samorządowych. W drodze przetargu wyłoniony został już wykonawca robót, którym będzie firma „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o.o., ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 1 080 551,00 złotych, a samo dofinansowanie stanowi 80%, tj. 864 440,00 zł.

W ramach zadania zostanie wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 0560T o długości 890 m w miejscowości Mirzec Stary i Mirzec-Poddąbrowa. Na całym remontowanym odcinku zostaną odtworzone pobocza z destruktu asfaltowego oraz zjazdy z kostki brukowej. Zostanie również zmodernizowany system odwodnienia poprzez wymianę i budowę nowych przepustów pod zjazdami oraz koroną drogi, oczyszczenie i korektę istniejących rowów, umocnienie skarp rowów. Ponadto na długości 670 mb zostanie rozebrana zniszczona nawierzchnia jezdni i wykonana nowa. Dodatkowo zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome, w tym znaki aktywne, zasilane bateriami słonecznymi. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to lipiec 2021 roku.

Remont drogi powiatowej nr 0624 T- ul. Górna w miejscowości Krynki – Etap I

Na realizację zadania Powiat Starachowicki uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa, tj. Funduszu Dróg Samorządowych. W drodze przetargu wyłoniony został już wykonawca robót, którym będzie firma „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o.o., ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 961 721,48 złotych, a samo dofinansowanie stanowi 80%, tj. 769 377,00 zł.

W ramach zadania zostanie wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 0624T o długości 850 m w miejscowości Krynki, ul. Górna. Na całym remontowanym odcinku zostaną odtworzone zjazdy z kostki brukowej. Zostanie również zmodernizowany system odwodnienia, a także dokonana stabilizacja pobocza za pomocą płyt ażurowych. Ponadto na długości 790 mb zostanie rozebrana zniszczona nawierzchnia jezdni i wykonana nowa. Dodatkowo zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome, w tym znaki aktywne, zasilane bateriami słonecznymi. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to lipiec 2021 roku.