inwestycje

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec-Podkowalów - Mirzec-Poddąbrowa od km 2+330 do km 3+220.

Na realizację zadania Powiat Starachowicki uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa, tj. Funduszu Dróg Samorządowych. W drodze przetargu wyłoniony został już wykonawca robót, którym będzie firma „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o.o., ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 1 080 551,00 złotych, a samo dofinansowanie stanowi 80%, tj. 864 440,00 zł.

W ramach zadania zostanie wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 0560T o długości 890 m w miejscowości Mirzec Stary i Mirzec-Poddąbrowa. Na całym remontowanym odcinku zostaną odtworzone pobocza z destruktu asfaltowego oraz zjazdy z kostki brukowej. Zostanie również zmodernizowany system odwodnienia poprzez wymianę i budowę nowych przepustów pod zjazdami oraz koroną drogi, oczyszczenie i korektę istniejących rowów, umocnienie skarp rowów. Ponadto na długości 670 mb zostanie rozebrana zniszczona nawierzchnia jezdni i wykonana nowa. Dodatkowo zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome, w tym znaki aktywne, zasilane bateriami słonecznymi. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to lipiec 2021 roku.

Remont drogi powiatowej nr 0624 T- ul. Górna w miejscowości Krynki – Etap I

Na realizację zadania Powiat Starachowicki uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa, tj. Funduszu Dróg Samorządowych. W drodze przetargu wyłoniony został już wykonawca robót, którym będzie firma „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o.o., ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 961 721,48 złotych, a samo dofinansowanie stanowi 80%, tj. 769 377,00 zł.

W ramach zadania zostanie wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 0624T o długości 850 m w miejscowości Krynki, ul. Górna. Na całym remontowanym odcinku zostaną odtworzone zjazdy z kostki brukowej. Zostanie również zmodernizowany system odwodnienia, a także dokonana stabilizacja pobocza za pomocą płyt ażurowych. Ponadto na długości 790 mb zostanie rozebrana zniszczona nawierzchnia jezdni i wykonana nowa. Dodatkowo zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome, w tym znaki aktywne, zasilane bateriami słonecznymi. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to lipiec 2021 roku.