MENU:
Regulamin organizacyjny
Wykaz osób zatrudnionych w jednostce
Informacje ogólne
Kontakt
Ogłoszenia
Podstawowe zadania ZDP
 

Regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach przyjęty uchwałą nr 99/2009 z dnia 27 lipca 2009r. Zarządu Powiatu Starachowickiego

Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych
Rozdział III. Zakresy zadań, obowiązków i uprawnień Działów Zarządu Dróg Powiatowych
Rozdział IV. Postanowienia końcowe

 

schemat