Zarząd Dróg Powiatowych zamknięty dla interesantów

Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem, Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach od 17 marca 2020 r. do odwołania będzie nieczynny dla interesantów. Załatwienie spraw w urzędzie będzie możliwe jedynie za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem platformy E-PUAP. Sprawy pilne, konieczne to załatwienia w siedzibie ZDP będą rozpatrywane tylko po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Ponadto prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu opłat wynikających z wydanych decyzji administracyjnych oraz opłat rocznych na nr konta bankowego: 66 1050 1432 1000 0022 1315 1372

więcej »

Apel o ograniczenie wizyt w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 i istniejącym zagrożeniem zarażenia prosimy o ograniczenie kontaktów bezpośrednich i załatwianie spraw w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem platformy E-PUAP. Dane kontaktowe dostępne są pod adresem: http://zdp-starachowice.pl/index.php/article/show/bip-kontakt/

więcej »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

więcej »
Strona 1 z 29 | | »